قابل توجه دانشجویان بدهکار شهریه در نیمسال دوم 95- 94

 

نسبت به پرداخت بدهی خود

 

تا تاریخ 95/1/20

 

به صورت اینترنتی (آنلاین) اقدام نمایند.