موسسه آموزش عالی دیلمان مورخ 94/11/10

 

به علت بارش برف سنگین و یخبندان و قطع بودن برق و آب و گرم نبودن محیط موسسه

 

تعطیل می باشد.

 

لذا بازگشایی موسسه از طریق سایت اعلام خواهد شد.