پخش زنده مصاحبه تلویزیونی جناب آقای دکتر غلامحسین معماریان عضو محترم هِیأت موسس

 

موضوع بحث : کتاب مبنی طراحی معماری

 

مورخ 94/11/3 ساعت 23

 

دربرنامه برنامه سفید از شبکه آموزش