سید جلال خالقی

مرتبه علمي: استادیار
عضو کمیته ملی سد های بزرگ ایران
عضو سازمان نظام مهندسی تهران(پایه یک عمران)
معاون و قائم مقام مدیر کل طرحهای عمرانی وزارت بهداشت
مدیر پروژه مقاوم سازی بیمارستانهای تهران
معاون فنی و قائم مقام مدیر پروژه برج میلاد

[جزئيات بيشتر]

شاهین چرختاب

مرتبه علمي: مربی
کارشناس ارشد عمران-سازه

[جزئيات بيشتر]

صفحات :
۱