اسماعیل فدائی کلورزی

اسماعیل فدائی کلورزی
مرتبه علمي : مربی
هیأت علمی

پست الكترونيك : Esmaeil.Fadaei[at]Deylaman.ac.ir

مدارك تحصيلي:
رشته ی تحصیلی: حسابداری
کارشناسی: دانشگاه پژوهش صنایع ایران- قزوین
کارشناسی ارشد: دانشگاه رجاء قزوین- دانشکده ی حسابداری و مدیریت

دروس :
 • دروس تخصصی

مقالات و کتب :
 • 1.کردستانی، غلامرضا، همتی، حسن و فدائی کلورزی، اسماعیل. (1391). بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعات
 • 2. Gh.Kordestani, H.Hemmati, Es.Fadaei(2012). “Investigating the Relation of between Asymmetric Info

سوابق اجرايي :
 • 1.مدیر گروه مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 • 2. کارشناس طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار- فرمانداری شهرستان رودبار- سال 1387
 • 3. عضو کمیته فناوری و اطلاعات دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری-فرمانداری رودبار- سال 1388
 • 4. عضو کمیته فناوری و اطلاعات نهمین دوره ی انتخابات مجلس- فرمانداری رودبار- سال 1390
 • 5.عضو کمیته فناوری و اطلاعات هشتمین دوره ی انتخابات مجلس- فرمانداری رودبار- سال 1386

فتخارات و جوايز :
 • 1- فارغ التحصیل ممتاز دوره ی کارشناسی با معدل کل 19/57
 • 2- دانشجوی نمونه و ممتاز بسیجی کشوری در آذر ماه 1386
 • 3- فارغ التحصیل ممتاز دوره ی کارشناسی ارشد با معدل کل 18/38
 • 4- دانشجوی نمونه و ممتاز بسیجی در دومین جشنواره ی علم پژوهان آرمان خواه- آذر ماه 1389


ساعات حضور
#
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
شنبه
---
---
1شنبه
---
---
2شنبه
---
---
3شنبه
---
---
4شنبه
---
---
5شنبه
---
---
---
---
جمعه
---
---
---
---
---
---