اتوماسیون آموزشی

تقویم

آذر ۱۳۹۹
۱۰
دوشنبه
Monday, November 30, 2020

کیفیت اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به دانشجویان
اطلاع رسانی به دانشجویان را در موسسه چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ۱) بسیار خوب
  • ۲) خوب
  • ۳) متوسط
  • ۴) ضعیف
  • ۵) بسیار ضعیف

ثبت نامهای آنلاین

            

اطلاعیه های ثابت