برگزاری کلاس پروژه راه آقای مهندس آذرنیا مورخ. . .

کلاس پروژه راه آقای مهندس آذرنیا مورخ 10/9/94 ساعت 12:20 در ساختمان پردیس خواهد بود .

۱۳۹۴/۹/۵      

قابل توجه دانشجویان رشته های گرافیک و معماری و حسابداری و مدیریت بازرگانی و گیاهپزشکی (کسانی که انتخاب واحدشان مشکل دارد)

دانشجویان نامبرده رشته های گرافیک و معماری و حسابداری و مدیریت بازرگانی و گیاهپزشکی تا تاریخ 15/9/94 فرصت دارند از ساعت 12-8 روز های شنبه تا چهارشنبه به آموزش (خانم چابک) مراجعه نمایند .

در صورت عدم مراجعه انتخاب واحد این دانشجویان حذف و نمره آن درس صفر خواهد بود.

ضمناً با توجه به رعایت قوانین آموزشی (پیش نیاز و هم نیاز-تعداد واحد هاو...) که بر عهده شخص دانشجو می باشد  دانشجویانی که اسامی انها در لیست نیامده نیز می بایست مراجعه نمایند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد . 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

علی مرادی –مریم

90111205062

دانشجویانی که از 14 واحد مجاز آموزشی کمتر واحد  اخذ کرده اند.

2

عبدی پور - فروزان

91211118051

3

میریگانه - ساهره

91211118071

4

بهزادی راد –حسین

9211105024

5

پورمحبوب-جواد

9211105029

6

سلحشور-عباس

9211105087

7

شیرین زاده –علیرضا

9211105099

8

علی اکبری –الهام

9211105119

9

علی نژاد-بهرام

9211117045

10

حبیب زاده-سجاد

9211118029

11

فرهاد پور –آیدا

9211118090

12

رضایی –مطهره

9211205039

13

خسرویان –سوزان

9311105044

14

اسمعیل زاده –رضوانه

9321105001

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

رنجبر بنکی - نسترن

9311117050

دانشجویانی که از 14 واحد مجاز آموزشی بیشتر واحد  اخذ کرده اند.

2

ورنی -مائده

9321105028

3

عیسی نژاد - کلثوم

9311105085

4

ضمامی -محمد

9211105107

5

میرحسینی-سیده ریحانه

91111205079

 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

اقاجان پور –مهشید

91111205003

دانشجویانی که از 20واحد مجاز آموزشی بیشتر واحد  اخذ کرده اند.

2

کمانگر-حسام

91111205070

3

امیری –حامد

9211105017

4

مهدوی سعیدی -سیدامیرحسین

9211105178

5

فرزانه کاجانی -حسین

9221206021

6

قوتی-کامبیز

9221206022

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

طوسی- زهرا

9211118073

دانشجویانی که پیش نیاز و هم نیاز دروس را رعایت نکرده اند.

2

بابایی-مریم

9311118016

3

تقوای معصومی –کاوه

9311118028

4

شعبانی –امیر فرشید

9221117002

5

روحانیان –سمیه

9211118048

6

دشتی –عطرا

9211118041

7

علیزاده –علی

9311105069

8

رهایی –مهدی

9321105011

9

شکری ناورودی -عاطفه

9411105025

10

امیری -حامد

9211105017

11

سلحشور-عباس

9211105087

12

صوری -محسن

9211105106

13

فرجود- الناز

9211105134

14

شیرین زاده - محمد

91111205057

 

15

توانا املش –نوید

90111205108

16

اسدی –مهتاب

9211111008

17

بابایی-معصومه

9211111022

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

18

برومند –سارا

9211111028

دانشجویانی که پیش نیاز و هم نیاز دروس را رعایت نکرده اند.

19

حسن پور –امیررضا

9211111047

20

رمضان پور –سامان

9211111076

21

رنجبر-ایمان

9211111077

22

شاکرفرش-حسین

9211111084

23

فلاح ابراهیم پور-عارف

9211111120

24

مس�

۱۳۹۴/۹/۴      

قابل توجه دانشجویان نامبرده رشته های عمران، برق و کامپیوتر (اسامی کسانی که انتخاب واحدشان مشکل دارد)

دانشجویان نامبرده رشته های عمران، برق و کامپیوتر تا تاریخ 15/9/94 فرصت دارند از ساعت 12-8 روز های شنبه تا چهارشنبه به آموزش (خانم عزتی) مراجعه نمایند .

در صورت عدم مراجعه ،انتخاب واحد این دانشجویان حذف و نمره آن درس صفر خواهد بود.

ضمناً با توجه به رعایت قوانین آموزشی (پیش نیاز و هم نیاز-تعداد واحد هاو...) که بر عهده شخص دانشجو می باشد  دانشجویانی که اسامی آنها در لیست نیامده نیز می بایست مراجعه نمایند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد .

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

طاعتی-محمد

9111459056

دانشجویانی که از 12 واحد مجاز آموزشی کمتر واحد  اخذ کرده اند.

2

پورنعمتی کودهی- سیامک

9211507003

3

خیرخواه ثابت قدم-سهیل

9214589029

 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

بهمنی-آرش

91111507007

 

 

دانشجویانی که از 20 واحد مجاز آموزشی بیشتر واحد  اخذ کرده اند.

2

صیادعالیان-سمانه

91114590055

3

مهدی پور بازکیائی-حامد

91114590076

4

صافدل راد-مجید

91211508022

5

افراسیاب صنعتی-فرانک

9211116007

6

جعفری ریک-فریبرز

9211508023

7

رمضانی دهبنه-حسین

9211508045

8

صادقیان محمود

9211508058

9

غلامی-علی اکبر

9211508065

10

شمسی شمس آباد-عنایت

9211571071

11

حسین پورگیلارکشی-حجت اله

9311571008

12

منتظری گیلده-میلاد

9221507013

 

 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

1

حبیبی توستانی -ارسلان

91211116001

دانشجویان مشروطی که از 14واحد مجاز آموزشی بیشتر واحد  اخذ کرده اند.

2

حیدر پور-سعید

92111571041

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

 

1

خسروی آسیابر-مژگان

9411116029

دانشجویانی که پیش نیاز و هم نیاز دروس را رعایت نکرده اند.

 

2

آذرگون کچای-امین

9214589001

 

3

هاشمی-علی

9211208089

 

4

سعادت کله سرائی-ثمر

90111208050

 

5

هاشمی-حمید

90111208098

 

6

امراله زاده-محمد متین

91111208004

 

7

تدوینی-رضا

91111208021

 

8

رستگارپاچه کناری-سینا

90111208043

 

9

حسین پورگلارکشی-حجت اله

9311571008

 

10

دلیلی لاخانی-صابر

9311571028

 

11

جهانی-پوریا

9211571035

 

12

صفری کندسری-اسماعیل

9211571074

 

13

صادقیان-محمود

9211508058

 

             
 

 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره دانشجویی

مشکل انتخاب واحد

14

شمایی کلدره-فرشید

9211508056

دانشجویانی که پیش نیاز و هم نیاز دروس را رعایت نکرده اند.

15

شریفی - کامران

9211508053

16

راهروان لاهیجی-تابان

9211508041

17

رحیم نژاد کوبیجاری-صاحب

9211508043

18

خوشا-علی

9211508035

19

قوتی چوشلی-معصومه

9211508071

20

حسین نژاد-روزبه

9321508012

21

پورمحسن حسن کیاده-ارسلان

9311508004

22

بشردوست-حسن

9311508014

23

آزمایش-آروین

91111508006

24

پور ولی مریان-مهدی

91211508006

25

شاه نوری- امیر

9214590021

26

رضایی فوشازده-سید عد�


۱۳۹۴/۹/۴      

عدم برگزاری کلاس اقای مهندس آذرنیا در تاریخ 5آذر و اعلام جبرانی آن . . .

کلاس آقای مهندس آذرنیا مورخ 5/9/94 تشکیل نمی شود .

کلاس جبرانی مورخ 10/9/94 طبق برنامه ذیل تشکیل می گردد:

ترافیک :11-9

مهندسی راه سازی :14:30-11

روسازی راه :17-14:30

۱۳۹۴/۹/۴      

اطلاعیه مهم کارت دانشجویی"مقاطع مختلف

*اطلاعیه مهم کارت دانشجویی*

 

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1394: "مقاطع : کاردانی و کارشناسی" برای دریافت کارت دانشجویی موقت به واحد حراست (آقای کوچکی) مراجعه نمائید.

 

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1394: "مقطع : ارشد" برای تحویل کارت دانشجویی موقت از روز شنبه 7/9/1394  به واحد حراست (آقای کوچکی) مراجعه نمائید.

۱۳۹۴/۹/۳      

عدم برگزاری کلاسهای کلاس های آقای فخرموسوی روز پنج شنبه مورخ . . .

*اطلاعیه مهم*

تمامی کلاس های آقای فخرموسوی روز پنج شنبه 5/9/94 تشکیل نخواهد شد.

۱۳۹۴/۹/۳      

لینک مربوط به فرم نظر سنجی امور دانشجویی

 

لینک مربوط به فرم نظر سنجی امور دانشجویی

http://goo.gl/forms/1AZHJv3Qsk

۱۳۹۴/۹/۳      

اطلاعیه مربوط به اساتید متأهل

اطلاعیه

 

کلیه اساتید متأهل 

 

که زمان عقد ایشان  ازتاریخ 1/7/1393 لغایت 3/7/1394 می باشد، 

 

می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ezdevaj.nahad.ir

 

ثبت نام وجهت بهره مندی از مزایای این دوره با دردست داشتن

 

پرینت ثبت نام به امور دانشجویی دانشگاه(خانم توانچه)مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1-                 اصل عقدنامه

2-              اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین

3-              پرینت ثبت نامی

 

ویژه برنامه های این دوره:

·        سفرهای زیارتی مشهد مقدس از 23 دی ماه بر اساس استان

·        برگزاری کلاسهای آموزشی در دانشگاه های سراسرکشور

                                                                                                                                                                                                                                                           

۱۳۹۴/۹/۳      

قابل توجه تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که برای ورود به ایمیل شخصی با آدرس دانشگاه مشکل دارند، لطفا با در دسترس داشتن usernameو passwordخود به واحد تحصیلات تکمیلی (خانم دکتر صفائی) مراجعه نمایند تا هر چه سریعتر نسبت به اشکال به وجود آمده اقدامات لازم صورت گیرد. 

۱۳۹۴/۹/۱      

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری ورودی 92 و 93

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری ورودی 92 و 93

دانشجویان ذیل لطفا فرم تعیین استاد راهنمای خود را از خانم دکتر صفائی تحویل گرفته و از استاد راهنمای خود امضا و حداکثر تا تاریخ 7/9/94 تحویل دهند. لازم به ذکر است که دانشجویان حتما باید حداکثر تا تاریخ 1/10/94 پروپوزال خود را که مطابق با اصول نگارش پروپوزال است، به همراه سی دی و تاییدیه ایران داک تحویل تحصیلات تکمیلی (خانم دکتر صفائی) دهند. دانشجویانی که پروپوزال خود را بعد از تاریخ مذکور تحویل دهند، پروپوزال آن ها در جلسات گروه و تحصیلات تکمیلی تصویب نخواهد گردید.

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

سیده زهرا شرفی نژاد

آقای دکتر کریمی آذر-آقای دکتر پرویزی

سارا چراغی لوحه سرا

آقای دکتر معماریان

مهدیه جهرمی

آقای دکتر علیرضائی

معید فرسا

آقای دکتر علیرضائی

ندا محمودی

آقای دکتر صدیق

اصغر آذری پیشکناری

آقای دکتر معماریان

حسین طولگیلانی

آقای دکتر علیرضائی

نیما قناعت پور

آقای دکتر رسولی

فرانک کریم دخت

آقای دکتر کریمی آذر-آقای دکتر پرویزی

مرتضی یوسفی

آقای دکتر صدیق

امیرحسین شادافزا

آقای دکتر صدیق

ندا محمودی

آقای دکتر صدیق

مرضیه باقری

آقای دکتر رسولی-آقای دکتر حسینی

سپیده نمازی

آقای دکتر معماریان

بهناز اکبرنیا

آقای دکتر رسولی-آقای دکتر حسینی

آرزو پورحسن

آقای دکتر رسولی-آقای دکتر حسینی

معصومه حیدرپور

آقای دکتر علی کاظمی

میمنت رجبی مقدم

آقای دکتر علی کاظمی

ابراهیم باقری

آقای دکتر زالی

حامد سعادت

آقای دکتر زالی

بهزاد علیزاده

آقای دکتر زالی

اکبر انصاری

آقای دکتر زالی

معصومه سید صفوی

آقای دکتر حسینی

مریم دانش شکیب

آقای دکتر حسنی

سهیلا مهر بخش

آقای دکتر حسینی-آقای دکتر حبیبی

مهرداد بندی دستجردی

آقای دکتر غفاری

حانیه حسنی پور

آقای دکتر دانشپور

فروغ ستوده

آقای دکتر بهزاد فر

فرانک کریم دخت

آقای دکتر کریمی آذر-آقای دکتر پرویزی

۱۳۹۴/۸/۳۰      

اطلاعیه مهم مالی: درخصوص بدهی شهریه دانشجویان

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به تسویه حساب شهریه 

 

نیمسال ۹۵-۹۴ نشده اند می رساند؛

 

حداکثر تا تاریخ 94/9/5 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

۱۳۹۴/۸/۳۰      

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد.

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد.

 

کلیه دانشجویان متأهلی که زمان عقد ایشان  ازتاریخ

 

 1/7/1393  لغایت  30/7/1394می باشد،

 

می توانند با مراجعه به

 

آدرس اینترنتی www.ezdevaj.nahad.ir

 

ثبت نام وبا دردست داشتن پرینت ثبت نام و اصل عقدنامه جهت تشکیل پرونده و بهره مندی از مزایای ازدواج دانشجویی

به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

ویژه برنامه های این دوره:

 

·       سفرهای زیارتی مشهد مقدس از 23 دی ماه بر اساس استان محل تحصیل

 

·       برگزاری کلاسهای آموزشی در دانشگاه های سراسرکشور

 

امور دانشجویی                                                                                                                                                                                                                                                                                            

۱۳۹۴/۸/۲۹      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر