برگزاری کلاس درس سازه فولادی1 1و2 آقای مهندس سید علی ناصرعلوی در تاریخ . . .

اطلاعیه

کلاس درس سازه فولادی 1آقای مهندس سید علی ناصرعلوی روز سه شنبه 4/3/95 ساعت 10:30-9 کلاس 101 برگزار می گردد.

کلاس درس سازه فولادی 2آقای مهندس سید علی ناصرعلوی روز سه شنبه 4/3/95 ساعت 13-10:30 کلاس 100 برگزار می گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۳/۳      

برگزاری کلاس جبرانی معماری جهان مهندس شعبان پور در تاریخ . . .

کلاس جبرانی معماری جهان مهندس شعبان پور مورخ 7/3/95 از ساعت 14-12 در کلاس 108 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۳/۳      

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار جهت رفع نواقص پروپوزال+اسامی

آقایان : وحید مهری،امید سلطانی مشکور

و خانم: حورا دقیق روحی

جهت برطرف نمودن نواقص پروپوزال های شان، لازم است به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. 

۱۳۹۵/۳/۳      

برنامه کلاسهای جبرانی خانم مهندس ضمیری در روز چهارشنبه مورخ. . .

کلاسهای جبرانی خانم مهندس ضمیری روز چهارشنبه مورخ 05/03/95 به شرح ذیل برگزار خواهد شد :

بارگذاری  ----------------------- 9/30الی8

اصول مهندسی زلزله---------------- 13/30الی10

اصول مهندسی پل ----------------- 16الی13/30

۱۳۹۵/۳/۳      

برگزاری امتحان کاربرد نرم افزار در حسابداری خانم مهندس کوچکی تاجانی . . .

امتحان  کاربرد نرم افزار  در حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری خانم مهندس کوچکی تاجانی روز شنبه مورخ 8/3/95 از ساعت 14 در سایت 1 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۳/۱      

تاریخ تحویل موقت طرح 3 آقای مهندس ارسلانی . . .

تحویل موقت طرح 3 آقای مهندس ارسلانی مورخ 10/3/95 از ساعت 13-9:30  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۳/۱      

برگزاری کلاس جبرانی درس ماشین آلات ساختمان در راهسازی آقای مهندس احمدنیا درتاریخ . . .

اطلاعیه

کلاس جبرانی درس ماشین آلات ساختمان در راهسازی آقای مهندس احمدنیا روز سه شنبه مورخ 4/3/95 ساعت16:30-14:30 در کلاس 116 برگزار می گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۳/۱      

برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن مهندسی مدنی . . .

اطلاعیه

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتنمهندسی مدنی روز جمعه 7/3/95 در ساعت کلاسی برگزار می شود.

دانشجویان محترم، به همراه پروژه طرح اختلاط، در ساعت کلاسی خود حضور بهم رسانند.

ایمیل کلیه گزارش کارها تا قبل از برگزاری امتحان فوق به استاد مربوطه الزامی است.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۳/۱      

برگزاری کلاس جبرانی درس طراحی 5 آقای مهندس شمس یوسفی در تاریخ . . .

کلاس جبرانی درس طراحی 5 آقای مهندس شمس یوسفی روز شنبه مورخ 1/03/95 ساعت 16 در کلاس 109 برگزار خواهد شد.

۱۳۹۵/۲/۲۹      

عدم برگزاری کلاس خانم مهندس میربلوکی در روز چهارشنبه . . .

کلاس خانم مهندس میربلوکی روز چهارشنبه مورخ 29/02/95 برگزار نخواهد شد.

۱۳۹۵/۲/۲۹      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر