امتحان آز فیزیک (۱) استاد فیض نژاد

به اطلاع گروه دانشجویانی که از امتحان آزمایشگاه فیزیک1   (خانم فیض نژاد) جامانده اند میرساند که این امتحان در روز یکشنبه  10/3/94 ساعت 14 در ساختمان پردیس برگزار می گردد.

۱۳۹۴/۳/۳      

تشکیل کلاس کارآموزی و پروژه استاد پورقربان

کلاس کارآموزی و پروژه خانم پورقربان مورخ 9/3/94 ساعت 9:30 در ساختمان 2 (روبروی استخر) برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۳/۳      

تشکیل کلاس کارآموزی استاد پورحمزه

کلاس کارآموزی مهندس پورحمزه مورخ 7/3/94  ساعت 12 در ساختمان پردیس برگزار خواهد شد .

 ارائه نقشه ها و توضیح کارهای انجام شده در روز جلسه الزامی است .

۱۳۹۴/۳/۳      

کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته استاد فدایی

کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته آقای فدایی طی دو یکشنبه متوالی (1394/03/03 و 1394/03/10) در ساعت 10 و در محل ساختمان 2 (روبروی استخر) برگزار می گردد. 

۱۳۹۴/۳/۳      

کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح استاد رشیدی فرد

کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح آقای رشیدی فرد روز جمعه 8/3/94 در محل ساختمان پردیس طبق ساعات زیر تشکیل می گردد:

گروه یک --------- ساعت 14 الی 16    کلاس 104

گروه دو -------- ساعت 16 الی 18    کلاس 102

۱۳۹۴/۳/۳      

تغییر کلاس تاسیسات مکانیکی استاد دیبادین

کلاسهای تاسیسات مکانیکی  استاد خانم دیبادین

از یکشنبه 3 خرداد ساعت 16 به روز بعد (دوشنبه ۴ خرداد / در همان ساعت) تغییر یافت.

۱۳۹۴/۳/۳      

برگزاری کلاس کارآموزی و پروژه خانم پور قربان درتاریخ . . .

کلاس کارآموزی و پروژه خانم پور قربان مورخ 9/3/94 ساعت 9:30 در ساختمان 2 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۳/۲      

برگزاری کلاس کارآموزی مهندس پور حمزه درتاریخ . . .

کلاس کارآموزی مهندس پور حمزه مورخ 7/3/94  ساعت 12 د ر ساختمان پردیس برگزار خواهد شد .

 ارائه نقشه ها و توضیح کارهای انجام شده در روز جلسه الزامی است .

۱۳۹۴/۳/۲      

برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن آقای مهندس مدنی درتاریخ . . .

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن : (آقای مهندس مدنی)

چهارشنبه 6/3/94     ساعت 9 الی 11:15

سه شنبه 12/3/94      ساعت 10 الی 13:00

دانشجویان محترم برای برگزاری امتحان باید در روزهای کلاسی خود، مطابق لیست انتخاب واحد آموزشی،در جلسه امتحان (دفاع)حاضر شوند.

۱۳۹۴/۲/۳۰      

برگزاری کلاس کارآموزی مهندس شعبان پور درتاریخ . . .

کلاس کارآموزی مهندس شعبان پورمورخ 5/3/94 ساعت 12 در ساختمان پردیس برگزار می گردد.

ضمناً حضور دانشجویان در کلاس الزامی است.

 

۱۳۹۴/۲/۳۰      

تحویل نهایی دروس کارآموزی و روستا وبرگزاری توجیهی کارآموزی مهندس تحویلداری در تاریخ. . .

جلسه ششم کارآموزی مهندس تحویلداری مورخ 5/3/94 ساعت 12 در ساختمان 2 برگزار می گردد.

تحویل نهایی دروس کارآموزی و روستا آقای مهندس تحویلداری مورخ 23/4/94 ساعت 10 صبح در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۲/۳۰      

برگزاری کلاس 3D MAX

۱۳۹۴/۲/۳۰      

برگزاری کلاس جبرانی برنامه ریزی و توسعه دکتر جزنی درتاریخ . . .

کلاس جبرانی برنامه ریزی و توسعه دکتر جزنی مورخ 31/2/94 ساعت 17:30 در ساختمان 2 تشکیل می گردد.

۱۳۹۴/۲/۲۹      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر