اطلاعیه مهم مالی درخصوص دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

اطلاعیه مهم

 

دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

 

حداکثر تا 30 فروردین ماه 94 فرصت دارند

 

نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود اقدام نمایند.

 

در غیر اینصورت واحدهای اخذ شده آنان حذف خواهد شد.

 

امور مالی

۱۳۹۴/۱/۲۷      

عدم برگزاری کلاس زبان خانم دکتر صفایی روز یکشنبه مورخ . . .

کلاس زبان خانم دکتر صفایی روز یکشنبه مورخ  30/1/94 برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه دوم کلاس کارآموزی مهندس شعبان پور در تاریخ . . .

جلسه دوم کلاس کارآموزی مهندس شعبان پور مورخ 2/2/94 ساعت 12 در ساختمان پردیس برگزار خواهد شد .

حضور دانشجویان الزامی است .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

عدم برگزاری کلاسهای آقای مصطفی علیزاده در تاریخ . . .

تمام کلاسهای آقای مصطفی علیزاده روز پنجشنبه 27/01/1394 برگزار نخواهد شد.

۱۳۹۴/۱/۲۶      

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که رشته کاردانی ایشان با رشته کارشناسی غیر مرتبط می باشد

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که رشته کاردانی ایشان با رشته کارشناسی  غیر مرتبط می باشد

لازم است تا تاریخ 10/2/94 ، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12-8 به آموزش مراجعه نمایند .

بدیهی است در صورت  عدم مراجعه ، مشکلات بعدی متوجه شخص دانشجو خواهد بود .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه سوم کارآموزی مهندس تحویلداری درتاریخ . . .

جلسه سوم کارآموزی مهندس تحویلداری مورخ 8/2/94 ساعت 12 در ساختمان شماره 2 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه دوم پایان نامه مهندس میر هاشمی نسب در تاریخ . . .

جلسه دوم  پایان نامه مهندس میر هاشمی نسب  مورخ 1/2/94 از ساعت 9 در ساختمان شماره 2 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

کلاس توجیهی کارآموزی مهندس بهادرگنجه خسروی روز یکشنبه مورخ . . .

کلاس توجیهی کارآموزی مهندس بهادرگنجه خسروی روز یکشنبه مورخ 30/1/94 ساعت 11 در ساختمان پردیس خواهد بود و حضور تمامی دانشجویان کارآموزی ایشان الزامی می باشد .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

*فوری*عدم برگزاری کلاس پرسپکتیو آقای مهندس اسلامی روز سه شنبه 25فروردین

کلاس پرسپکتیوآقای مهندس اسلامی روز سه شنبه 25/01/94 ساعت 18:20-15 برگزار نمی گرددو کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱/۲۵      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر