مدیر گروه

 

 

مدیر گروه رشته معماری

لینک فرم ارتباط مستقیم با مدیر گروه معماری

آقای مهندس رضا پرویزی
 

 

 

 
 
مرتبه علمی : مربی

مدارک تحصیلی :

1        کارشناسی ارشد         رشته معماری                 دانشگاه علم و صنعت ایران         1370

دروس :
 • طراحی معماری
 • هندسه

مقالات و کتب :
 • ارائه مقاله در زمینه طراحی مسجد
 • ارائه مقاله در زمینه راهکارهای کاربردی درآموزش معماری
 • ارائه مقاله درزمینه ضرورت ها و زیرساخت های تولید صنعتی ساختمان در ایران
 • ارائه مقاله معماری پایداردرطراحی مسکن ، درکنفرانس بین المللی " ICHH 2010 هند "
 • تالیف کتاب هندسه ترسیمی ( زیر چاپ)
 • تالیف کتاب پرسپکتیو ( زیرچاپ)

سوابق اجرایی :
 • عضوهیات علمی موسسه آموزش عالی دیلمان
 • مدرس آموزشکده فنی شهید رجایی لاهیجان
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تنکابن
 • مدیرگروه موسسه آموزشی محک ( پارسه ) لاهیجان
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودسر
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه
 • کارشناس بنیادمسکن در زمینه طرحهای هادی و تفضیلی
 • مسئول دفتر فنی و مهندسی از سال 1380 تا کنون
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه 2
 • طراحی و اجرای پروژه های صدور سند روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه
 • طراحی بازارچه مرزی تعاونی مرزنشینان بندرکیاشهر
 • طراحی هتل 3 ستاره واقع در عباس آباد
 • طراحی و اجرای پروژه طرح تفضیلی روستای دهکاء و محسن آباد از توابع شهرستان آستانه اشرفیه وکیاشهر
 • طراحی و اجرای دهها پروژه مسکونی – تجاری و .........

 

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه

 


۱۳۹۱/۵/۶