طرح توسعه دانشگاه

با هدف توسعه کالبدی و افزایش کیفیت فضاهای آموزشی موسسه آموزش عالی دیلمان اقدام به تهیه زمینی بالغ بر 30000 هزار متر مربع(3هکتار) در  لاهیجان نموده است. پروژه انجام عملیات ساختمانی شش هزار متر مربع فضای آموزشی خواهد بود.


۱۳۹۱/۵/۵