هیأت موسس

جناب آقای حجه الاسلام رضا  صابری

مرتبه علمی:اجتهاد-فقه 

تخصص: عضو روحانی هیات موسس

جناب آقای دکتر عظمتی

مرتبه علمی:استاد

تخصص:دکتری معماری

 جناب آقای مهندس سعید محمد قاسمی

تخصص: معماری

 جناب آقای دکتر غلامحسین معماریان

مرتبه علمی:استاد

تخصص: دکتری معماری

جناب آقای دکتر سید باقرحسینی

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: دکتری معماری

جناب آقای دکتر جمال خانی جزنی

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: دکتری مدیریت

 

جناب اقای دکترسید مهدی قریشی

مرتبه علمی:استاد

تخصص: دکتری شیمی

 سرکار خانم دکتر پریسا دانشجو 

مرتبه علمی : استادیار

تخصص: دکتری کامپیوتر

 


۱۳۹۵/۳/۲۴