اطلاعیه مشاوره 1

اطلاعیه مهم مشاوره

 

حوزه معاونت دانشجویی برای پیشبرد اهداف امور دانشجویی در زمینه کمک به ارتقاء سطح علمی و افزایش کیفیت زندگی و ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای فردی و گروهی دانشجویان در نظر دارد تا از مشاورین آگاه و توانمند در این حوزه استفاده نماید.

 

دانشجویان عزیز می توانند از روز شنبه مورخ 93/1/30 جهت راهنمایی های بیشتر در زمان های زیر به اتاق مشاوره واقع در ساختمان1 مراجعه نمایند:

 

خواهران شنبه ها: از ساعت 9 تا 11 و چهارشنبه ها: از ساعت 10 تا 12

 

برادران  یک شنبه ها: از 9 تا 11 و چهارشنبه ها: از 14 تا 16

 

امور دانشجویی موسسه غیرانتفاعی دیلمان 


۱۳۹۳/۱/۳۰