معرفی اداره دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

مقدمه:
اداره دانش‌آموختگان دانشگاه یکی از اداره‌های زیرمجموعه اداره کل امور آموزشی است. یکی از وظایف این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش‌آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد ) می‌باشد که این امر از اهم کارهای آموزشی است.

سیر امور در اداره دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) 

1-صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و گواهینامه دائم

2-صدور گواهینامه موقت المثنی

3-صدور تأییدیه‌های تحصیلی(موردنیاز دانشگاهها،سازمانها و سایر ادارات مستقل)

4-صدور دانشنامه

5-صدور دانشنامه المثنی

6-صدور ریزنمرات

7-پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوعات و راهنمایی‌ها

8-تنظیم و مرتب نمودن آمار کلیه دانش آموختگان برحسب سال فارغ‌التحصیلی، رشته، مقطع  و ضبط آن در زونکن مخصوص

و سایر امورمحوله که در این اداره انجام می‌شود

در خاتمه لازم به توضیح است با توجه به صدور بخشنامه‌های مختلف از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز روند سیاست تمرکززدائی این وزارت و تفویض امور به اداره فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، همچنین سیاستهای داخلی دانشگاه مبنی‌بر توسعه تحصیلات تکمیلی، این اداره مواجه با سیر فزاینده امور می‌باشد.


۱۳۹۲/۷/۱۸