دبیرخانه

 

 
قابل توجه دانشجویان گرامی
 
فقط روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
 
  • متقاضیان گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی نامه می توانند از طریق سایت مؤسسه www.deylaman.ac.ir در صفحه اول، قسمت مدیریت درخواست ها تقاضای خود را مطرح نمایند. در کمترین زمان ممکن تقاضای آنان بررسی و نامه مربوطه صادر خواهد شد و سپس دانشجویان می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی تمدید شده، جهت دریافت نامه خود از طریق دبیرخانه مؤسسه اقدام نمایند.

نکات مهم :

  • چنانچه دانشجوی متقاضی به مدت 25روز جهت دریافت نامه خود از دبیرخانه اقدام ننماید به مدت دو ترم متوالی گواهی اشتغال به تحصیل یا معرفی نامه برای او صادر نخواهد شد.
  • گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی نامه فقط روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 14-8 صادر خواهد شد.
  • توجه:دانشجویانی که برای اولین بار تقاضای معرفی نامه می نمایند فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه می توانند معرفی نامه دریافت نمایند. 
  • توجه: پنجشنبه هاهیچ گونه نامه ای ارائه نخواهد شد.
  • توجه: در یک ترم دو گواهی اشتغال به تحصیل برای یک مکان صادر نخواهد شد.
  • توجه: داشتن کارت دانشجویی تمدید شده الزامی است.
     

۱۳۹۱/۶/۱۴