کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت تصویر
1

طلعت عزتی تمرین

کارشناس امورآموزش  
2 مریم آگهی

----

 
3

سمیه توانچه

----

 
4

محدثه چابک

کارشناس پژوهشی و کتابخانه

 
5

متین منتصر اسدی

مسوول دبیرخانه

 
6

سیده فاطمه افصح رضوانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 
7 سیده مونا فلاح چای کارشناس دانشجویی و فرهنگی  
8 مهدی حسنی دیلمی  کارشناس فارغ التحصیلان و نظام وظیفه
9 حبیب قاسمی واجارگاه ----
10 رضا افرازه کارشناس مالی
11 ناصر حسن نیا کارشناس امورآموزش  
12 آرمان کوچکی کارشناس بایگانی  
13 محمد قدیمی کارشناس فرهنگی و پژوهش  

 


۱۳۹۱/۵/۱۸