کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

بخش فعالیت تصویر
1

سیده فاطمه افصح رضوانی

تحصیلات تکمیلی
2 مهدی حسنی دیلمی فارغ التحصیلان - نظام وظیفه 
3 رضا افرازه مالی - حسابرسی 
4

ناصر حسن نیا

آموزش - فناوری اطلاعات

5

آرمان کوچکی پیرکوهی

پژوهشی-حقوقی-امور کلاس ها

6

محمد قدیمی 

دانشجوئی و فرهنگی

7 رضا حسنی دیلمی کارپرداز   
۸ صادق مهدی پور آزمایشگاه بتن  

 


۱۳۹۱/۵/۱۸