آیین نامه ها

 

ردیف عنوان آیین نامه یا دستور العمل دانلود فایل pdfیا word
1

دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

فایل word
2

دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان

فایل word
3 دانلود فایل pdf آیین نامه انظباطی دانشجویان جمهوری اسلامی فایل pdf
4 آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فایل pdf
5 قانون ها و دستورالعمل های صندوق رفاه دانشجویان فایل pdf
6 آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی فایل pdf


۱۳۹۱/۵/۱۷