پروژه های انجام شده

ا-انجام پروژه اتوماسیون تغذیه و تبدیل کارت های دانشجویی به کارت های دیجیتالی چند عملکردی

2-پروژه اینترنت وایرلس در محوطه های ساختمان شماره 1 و 2

3-پروژه بهبود اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید و کارکنان

1-3-ایجاد سامانه پیام کوتاه مسسه

2-3-طراحی جدید وبسایت موسسه

4-پروژه بهینه سازی وبسایت موسسه جهت اخذ رنک وبومتری

5-اتوماسیون دبیرخانه

6-اتوماسیون ارزشیابی اساتید محترم موسسه

7-تاسیس مرکز تایپ و تکثیر در ساختمان شماره 1


۱۳۹۱/۵/۱۵