ساعات کار و نحوه عضویت

 

ساعات کار کتابخانه
 
از شنبه تا چهارشنبه:8 تا 15
پنج شنبه :8 تا 12
 
جهت عضویت در کتابخانه و استفاده از کتب نشریات و پایان نامه های موجود می توانید فرم عضویت موجود در همین صفحه را دانلود نموده و تکمیل شده فرم را به همراه مدارک لازم همه روزه تحویل مسوول کتابخانه دهید.
 
ضوابط ومقررات کتابخانه:
- درصورت تأخیر در ارجاع کتاب به کتابخانه ،اعضاء موظف به پرداخت جریمه دیرکرد می باشند.
- منابع مرجع ،پایان نامه ها،نشریات، طرحهای تحقیقاتی به هیچ وجه امانت داده نمی شود.
- مزایای استفاده از کارت کتابخانه تنها به دارنده آن تعلق می گیرد و قابل انتقال به غیر نمی باشد.
- کلیه مسوولیت های ناشی از استفاده از این کارت متوجه دارنده آن بوده ودریافت کارت به معنای پذیرش مقررات داخلی کتابخانه می باشد.
- در حفظ و نگهداری کارت کوشا باشید زیرا تسویه حساب دانشجویان دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی  تنها با تحویل اصل کارت کتابخانه امکانپذیر است و صدور المثنی محدودیت دارد.
- در صورت فقدان کارت ، اطلاع کتبی به کتابخانه ضروری است و تسویه حساب نیز منوط به اخذ تسویه از واحد کتابخانه است.
 
 
مدارک لازم جهت عضویت
 
1-فرم تکمیل شده عضویت
2-اصل و کپی کارت دانشجویی
3-دو قطعه عکس 3در 4(برای فرم عضویت و کارت عضویت)
 
فرم عضویت در کتابخانه موسسه  فایل ورد فایل pdf

۱۳۹۱/۵/۱۵