آثار پژوهشی اساتید موسسه

آثار پژوهشی به زبان فارسی

ردیف نام اثر نام مولف یا مولفان نوع اثر نام نشریه یا ناشر فایل اثر لینک مستقیم
1 اخلاق در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری فایل pdf لینک در sid.ir
2 استفاده از روایی گویی در آموزش معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش فایل pdf لینک در sid.ir
3 توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی هویت شهر فایل pdf لینک درsid.ir
4 بررسی روند سلسله¬مراتب محیطی ساخت در معماری بومی گیلان؛ جلگه شرقی سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی  علوم و تکنولوژی محیط زیست    
5 بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای طراحی در دانشجویان معماری  سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش فایل pdf لینک
6
آموزش مهندسی معکوس معمارانه
از طریق الگوریتم آنالیز آثار در کلاس¬های طراحی معماری
 
سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی آبادی

فایل pdf

فایلjpg

لینک در magiran.com
7 کاربرد مصالح هوشمند در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی راه و ساختمان فایل pdf لینک در magiran.com
8            
9            

آثار پژوهشی به زبان انگلیسی

  link File pdf Journal Authors Title  
  link pdf
International Journal of Asian Social Science 2(11): 1842-1850
 
Hamze Gholami Dargah1
Zahra Pakdel Estalkhbijari2
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIG FIVE PERSONALITY FACTORS 
AND JOB BURNOUT
1
             

۱۳۹۱/۵/۱۵