ارسال نظرات شکایات

فرم ها

ردیف نام فرم                        دانلود
1 فرم ثبت شکایت word
2 فرم نظرسنجی از دانشجویان                word
3 فرم نظر سنجی از اساتید word

 

 

 

 

- در صورتی که هر گونه شکایتی از امور یا بخش ها دارید "فرم ثبت شکایت" ردیف 1 را دانلود کرده و تکمیل نموده و تح.یل "نماینده سرپرست در مدیریت کیفیت ایزو" نمایید.

- برای ارزیابی کلی عملکرد موسسه از طرف دانشجویان می توانید "فرم نظر سنجی از دانشجویان ردیف 2 را تکمیل نمایید.

- و جهت ارزیابی عملکرد کلی موسسهاز طرف اساتید "فرم نظرسنجی از اساتید" ردیف 3 را تکمیل نمایید.

- همچنین می توانید کلیه انتقادات یا پیشنهادات خود را به شماره اختصاصی پیام کوتاه موسسه 30002828500000 پیامک نمایید.

- برای ارتباط مستقیم با مدیران و کارکنان موسسه از بخش ارتباط با ما یا انتقادات و پیشنهادات در صفحه اصلی سایت استفاده نمایید .

- همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیران گروه از لینک های زیر استفاده کنید.پیغام شما عینا به پست الکترونیکی مدیر گروه مربوطه ارسال خواهد شد.

دانشجویان عزیز همچنین نظرات خود را در مورد کیفیت آموزشی اساتید محترم در پایان هر ترم و قبل از شروع امتحانات می توانند از طریق "سامانه ارزشیابی اینترنتی اساتید" در سامانه آموزش ثبت نمایند.

ردیف مدیر گروه مربوطه
1 ارتباط با مدیر گروه معماری
2 ارتباط با مدیر گروه عمران
3 ارتباط با مدیر گروه برق
4 ارتباط با مدیر گروه کامپیوتر
5 ارتباط با مدیر گروه مدیریت بازرگانی
6 ارتباط با مدیر گروه گیاهپزشکی
7 ارتباط با مدیر گروه حسابداری


۱۳۹۱/۵/۱۵