شماره تلفن های ضروری

تلفن های ضروری شهر لاهیجان              

 

پیش شماره لاهیجان 0141
راهنمای تلفن ۳۳۳۳۳۳۳
بیمارستان ۲۲آبان ۲۲۳۵۵۰۱
بیمارستان سید الشهدا ۲۲۹۲۰۳۱
شهرداری ۲۲۳۴۰۴۷
نیروی انتظامی ۲۲۳۳۱۰۰-۲۲۳۳۲۰۰
اداره میراث فرهنگی و گردشگری ۲۲۴۳۳۶۴
پایانه مسافر بری ۴۲۲۲۱۰۹
مهمانسرای جهانگردی ۲۲۳۳۰۵۱
هتل فجر ۴۲۲۳۰۸۱

۱۳۹۱/۵/۷