مدیران

مدیران موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات تصویر
1 آقای دکتر سید جلال خالقی

مدیر تحصیلات تکمیلی و

مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت 

دکتری
2 آقای علی اکبر آذرنیا مدیر آموزش کارشناسی
3 آقای محمود طالبی

ذیحساب و مدیر مالی

کارشناسی
3 آقای سیف ا... کوچکی مدیر حراست کارشناسی
4 آقای شاهین چرختاب

مدیر گروه عمران

کارشناس ارشد عمران -سازه
5 آقای علی سراجی

مدیر گروه آموزشی گیاه‌پزشکی 

دکتری بیماری شناسی گیاهی
 
6 آقای رضا پرویزی

مدیر گروه معماری

کارشناس ارشد معماری
7 آقای مهران ابراهیمی

مدیر اداری

مسئول مالی و انفورماتیک

رابط موسسه

کارشناسی
8 آقای حسن جعفری مدیر گروه دروس عمومی و پایه ---  
9 خانم سیده مونا فلاح چای مدیر دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت  
10 آقای مجید مشکین مژه مدیر گروه برق کارشناسی ارشد برق  
11 خانم سیده فاطمه افصح رضوانی مدیر فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت  
12 خانم راهبه مجتهدی مدیر گروه کامپیوتر کارشناسی ارشد کامپیوتر  
13 خانم دکتر صنم صفایی مدیر پژوهشی دکتری گیاهپزشکی  


۱۳۹۱/۵/۶