مدیران

مدیران موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

تحصیلات تصویر
1 آقای دکتر سید جلال خالقی

مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیریت پروژه و ساخت 

دکتری
2 آقای مهندس مجید مشکین مژه

مدیر گروه برق و کامپیوتر

کارشناسی ارشد
3 آقای مهندس شاهین چرختاب مقدم  مدیر گروه عمران کارشناسی ارشد
4 آقای مهندس رضا پرویزی

مدیرگروه معماری، طراحی شهری و گرافیک

کارشناسی ارشد
5 آقای اسماعیل فدایی مدیر گروه حسابداری و مدیریت کارشناسی ارشد 
6 سرکار خانم سیده مونا فلاح چای

مدیر دفتر ریاست

کارشناسی ارشد

7 آقای سیف اله کوچکی

مدیر حراست 

کارشناسی


 
         

 


۱۳۹۱/۵/۶