مدیران

مدیران موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات تصویر
1 آقای دکتر سید جلال خالقی

مدیر تحصیلات تکمیلی و

گروه مدیریت پروژه و ساخت 

دکتری
2 ---

----

---- ---
3 آقای سیف ا... کوچکی مدیر حراست کارشناسی
4 آقای مهندس مجید مشکین مژه

مدیر گروه برق

وکامپیوتر

کارشناسی ارشد برق  
5 آقای اسماعیل فدایی مدیر گروه حسابداری و مدیریت کارشناسی ارشد حسابداری
6 آقای مهندس شاهین چرختاب

مدیر گروه عمران

کارشناسی ارشد

عمران -سازه

7 آقای دکترعلی سراجی

مدیر گروه گیاه‌پزشکی 

دکتری بیماریشناسی گیاهی


 
8 آقای مهندس رضا پرویزی

مدیر گروه معماری،

طراحی شهری و گرافیک

کارشناسی ارشد معماری
         
         
         

 


۱۳۹۱/۵/۶