هیات امنا

 

 

 


آیت ا... سید مهدی برهانی

اصول و علوم قرآنی و فقه

مرتبه علمی: اجتهاد و فقه

   

 

 آقای دکتر مجید متقی طلب

دکتری مهندسی کشاورزی تغذیه دام (بیوشمی تغذیه)

 دانشگاه: منچستر انگلستان

مرتبه علمی:‌دانشیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده استانداری گیلان
 

 

 

آقای دکتر علی غفاری

دکتری مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

مرتبه علمی:‌استاد

 

آقای دکتر عبدا... شیدفر

دکتری ریاضیات کاربردی

دانشگاه سیتی شهر لندن

مرتبه علمی: استاد

 

آقای دکتر هومان لیاقتی

دکتری اقتصاد کشاورزی

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

مرتبه علمی: دانشیار

 

آقای دکتر کاظم معمارضیاء

دکتری معماری

دانشگاه یورک انگلستان

مرتبه علمی: استادیار

آقای دکتر غلامحسین معماریان

دکتری معماری

دانشگاه منچستر انگلستان

مرته علمی: دانشیار۱۳۹۱/۵/۶