رئیس موسسه

 

آقای دکترسیدجلال خالقی

سمت : رئیس موسسه

تخصص : دکتری عمران 

مرتبه علمی: استادیار

 

رئیس موسسه،که نماینده قانونی موسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد،از میان اعضای هیات علمی به پیشنهاد هیات امنا ،تایید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال منصوب می گردد.پیشنهاد و انتصاب مجدد وی با تایید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری بلا مانع است. 

 

 دکتر سیدجلال خالقی براساس پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و ابلاغ وزیر علوم از سال 1399 بمدت 4سال بعنوان رئیس قانونی موسسه مشغول به فعالیت می باشند.
 
وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:
 
‌الف) نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و‌بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت.
ب) تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی.
ج) هدایت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه.
‌د) ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء.
ه) نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاحیت.
‌و) مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
‌ز) نصب و عزل اعضای هیأت رییسه (‌با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های‌آموزشی.
ح) اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت.
ط) تهیه و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی‌ها برای طرح در هیأت امناء.
ی) ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه.
ک) ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه.
ل) نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت.
م) نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (‌هیأت علمی - دانشجویان - کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.
۱۳۹۱/۵/۶       افراد

معاونین

معاونین موسسه آموزش عالی دیلمان

آقای دکتر سیدمهدی قریشی

معاون اداری و مالی

آقای مهندس رضا پرویزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای مهندس مجید مشکین مژه

معاون آموزشی و پژوهشی

۱۳۹۱/۸/۲۴       افراد

مدیران

مدیران موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

تحصیلات تصویر
1 آقای دکتر سید جلال خالقی

مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیریت پروژه و ساخت 

دکتری
2 آقای مهندس مجید مشکین مژه

مدیر گروه برق و کامپیوتر

کارشناسی ارشد
3 آقای مهندس شاهین چرختاب مقدم  مدیر گروه عمران کارشناسی ارشد
4 آقای مهندس رضا پرویزی

مدیرگروه معماری، طراحی شهری و گرافیک

کارشناسی ارشد
5 آقای اسماعیل فدایی مدیر گروه حسابداری و مدیریت کارشناسی ارشد 
6 سرکار خانم سیده مونا فلاح چای

مدیر دفتر ریاست

کارشناسی ارشد

7 آقای سیف اله کوچکی

مدیر حراست 

کارشناسی


 
         

 

۱۳۹۱/۵/۶       افراد

کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

بخش فعالیت تصویر
1

سیده فاطمه افصح رضوانی

تحصیلات تکمیلی
2 مهدی حسنی دیلمی فارغ التحصیلان - نظام وظیفه 
3 رضا افرازه مالی - حسابرسی 
4

ناصر حسن نیا

آموزش - فناوری اطلاعات

5

آرمان کوچکی پیرکوهی

پژوهشی-حقوقی-امور کلاس ها

6

محمد قدیمی 

دانشجوئی و فرهنگی

7 رضا حسنی دیلمی کارپرداز   
۸ صادق مهدی پور آزمایشگاه بتن  

 

۱۳۹۱/۵/۱۸       افراد

صفحات :
۱