لینک دانلود جزوه کلاسهای آنلاین

 

استاد

درس

 

آقای رمضان نیا

  آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

جزوه کامل

نکات مهم

خانم مظفری

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

جزوه کامل

خانم پاکدل

زبان انگلیسی

part 1

part 2

part 3

part4

خانم محمدپور ضیایی

ریاضی1

جلسه اول

جلسه دوم

ریاضی 2

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم 

جلسه دهم 

آمار و احتمالات

بخش اول

بخش دوم

معادلات دیفرانسیل

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

آقای مشکین مژه

کاربرد کامپیوتر

جزوه کامل

زبان تخصصی

جزوه کامل

ریاضی مهندسی

جزوه کامل

برنامه نویسی

جزوه کامل

آقای  نورمحمدی

ماشین های الکتریکی - جزوه

جزوه کامل

ماشین های الکتریکی - کتاب

جزوه کامل

 

آقای چرختاب

سازه های آبی

جزوه کامل

اصول مهندسی پل

جزوه کامل

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

جزوه کامل

ایستایی

جزوه کامل

 روش های اجرایی ساختمان

جلسه اول

جلسه دوم

نقشه برداری

جزوه کامل

آقای لاهیجی

عناصر و جزئیات ساختمانی

جزوه کامل

آقای دکتر ضیابری

تئوری و تکنولوژی ادوات نیمه هادی ها

جزوه کامل

آقای دکتر ضیابری

مدارمنطقی

جزوه کامل

آقای دکتر ضیابری

حفاظت و رله 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

پست فشار قوی

بخش اول

بررسی سیستم های قدرت

جزوه کامل

شبکه های محلی کامپیوتر

جزوه کامل

خطوط انتقال

جزوه کامل

پایگاه داده

جزوه کامل

گرافیک کامپیوتری

جزوه کامل

ماشین مخصوص 

جزوه کامل

ماشین الکتریکی 3

جزوه کامل

کنترل خطی

جزوه کامل

تحلیل سیستم

جزوه کامل

طراحی سیستم های شی گرا

جزوه کامل

 

آقای دکتر خالقی

 

مواد و مصالح ساختمانی

جزوه کامل

   

تعمیر و نگهداری

جزوه کامل

آقای فدائی کلورزی

مبانی سازمان

جزوه کامل

آقای فدائی کلورزی

کلیات حقوق

جزوه کامل

 

 

۱۳۹۹/۲/۵       جزوات کلاسهای آنلاین

صفحات :
۱