آشنایی با مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشجویی  به عنوان یک منبع حمایتی برای دانشجویان در حوزه معاونت دانشجوئی مشغول فعالیت می باشد در این مرکز مشاورین با تجربه در جهت کمک به دانشجویان فعالیت می نمایند . کارشناسان این مرکز ، تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مرجعه کننده قرار دهند در نظر داشته باشید که بازگو کردن مشکلات و ناراحتی های شما نزد مشاوران و روان شناسان آگاه می تواند عامل باز دارنده خوبی برای ابتلاء شما به ناراحتی های عاطفی و وانی و مشکلات آموزشی و تحصیلی به حساب آید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       معرفی مرکز مشاوره

اهداف اختصاصی مرکز مشاوره

اهداف مرکز مشاوره به طور کلی پیشگیری ازآسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد.

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آن. 
2- راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود. 
3- راهنمایی دانشجویان در تصمصم گیری آگاهانه ، عاقلانه و انتخاب احسن. 
4- راهنمایی دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج. 
5- کمک به دانشجویان به منظور افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.
6- پیشگیری از بروز و شیوع مسایل و مشکلات عاطفی ، رفتاری و توسعه بهداشت روانی در بین دانشجویان.
 
7- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       معرفی مرکز مشاوره

فعالیت های اصلی مرکز مشاوره

1- مشاوره حضوری 
2- مشاوره در خوابگاه 
3- مشاوره مکاتبه ای  
4- مشاوره تلفنی 
5- ارتباط الکترونیک

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       معرفی مرکز مشاوره

صفحات :
۱