افزایش مجدد مبلغ صدور دانشنامه توسط دانشگاه منتخب استان

براساس نامه شماره  25/29287 مورخ 1393/04/16دانشگاه گیلان که از ابتدای مرداد93 قابل اجرا می باشد ،هزینه صدور دانشنامه در دانشگاه منتخب استان افزایش یافت ، همچنین دانشجویان فارغ التحصیل می بایست بابت صدور هربار تأییدیه تحصیلی مبلغ 100/000 ریال به حساب دانشگاه منتخب استان واریز نمایند ، که در غیر اینصورت صدور تأییدیه تحصیلی امکانپذیر نخواهد بود. 

برای مشاهده تصویر بخشنامه روی ادامه مطلب کلیک نمایید .

۱۳۹۳/۵/۲۸       دستورالعمل و بخشنامه های امور دانش آموختگان

بخشنامه افزایش مبلغ صدور دانشنامه و گواهینامه

براساس بخشنامه شماره 24535-81297/2/42 مورخ 24/02/1392 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، تأمین هزینه های مربوط به تأیید و امضای هر مدرک افزایش یافته است ، برای آگاهی از جزئیات بخشنامه روی ادامه مطلب کلیک نمایید .

۱۳۹۲/۵/۱۶       دستورالعمل و بخشنامه های امور دانش آموختگان

بخشنامه صدور مدارک المثنی

دستورالعمل مربوط به صدور المثنی ( گواهینامه ، دانشنامه ، ریزنمرات )

جهت مشاهده دستورالعمل و فایل های مربوط به این بخشنامه روی ادامه کلیک نموده و

پس از دانلود آنها نسبت به تکمیل و تحویل فرمها به امور دانش آموختگان دانشگاه اقدام نمایید .

۱۳۹۱/۱۰/۷       دستورالعمل و بخشنامه های امور دانش آموختگان

صفحات :
۱