تقویم آموزشی نیمسال دوم* سال تحصیلی 98-97

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

یکشنبه14/11/97 لغایت جمعه19/11/97

شروع کلاس ها

سه شنبه 23/11/97

حذف و اضافه دروس

شنبه 4/12/97 لغایت جمعه10/12/97

حذف اضطراری

چهارشنبه 8/3/98 لغایت شنبه11/3/98

پایان کلاسها و مهلت حذف ترم (کلیه دروس نیمسال)

چهارشنبه 22/3/98

امتحانات پایان نیمسال دوم

شنبه 25/3/98 لغایت سهشنبه 11/04/98

 
۱۳۹۷/۱۱/۷       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۷/۶/۱۱       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۹/۳۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۶/۵       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم تابستان سال 1396

۱۳۹۶/۴/۴       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

۱۳۹۵/۸/۲۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

۱۳۹۴/۹/۱۶       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

۱۳۹۳/۸/۲۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

۱۳۹۳/۶/۳       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال ...

 

تقویم آموزشی نیمسال   اول   سال تحصیلی 95-94 دانشگاه دیلمان

 

۱۳۹۱/۶/۱۱       تقویم آموزشی

صفحات :
۱