تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۷/۶/۱۱       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۹/۳۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۶/۵       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم تابستان سال 1396

۱۳۹۶/۴/۴       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

۱۳۹۵/۸/۲۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

۱۳۹۴/۹/۱۶       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

۱۳۹۳/۸/۲۰       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

۱۳۹۳/۶/۳       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92  (روی لینک روبرو کلیک کنید) /up/editor/files/taghvim%20amozeshi-92-93=2(1).pdf

۱۳۹۲/۱۰/۱۵       تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال ...

 

تقویم آموزشی نیمسال   اول   سال تحصیلی 95-94 دانشگاه دیلمان

 

۱۳۹۱/۶/۱۱       تقویم آموزشی

صفحات :
۱