آخرین رویدادها

-تعداد 25 دستگاه کامپیوتر به سایت کامپیوتر موسسه افزوده شد.

۱۳۹۱/۵/۱۵       امور پژوهشی

جایزه تشویقی مقالات

- طبق مصوبه هیأت محترم موسس:

فقط مقالاتی که دارای اندیس ISI می باشند به شرط

ارائه پرینت سایت ISI مشمول جایزه می شوند.

آئین نامه اعطای جوایز تشویقی مقالات
موسسه آموزش عالی دیلمان
 
به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آن و همچنین 
جهت تشویق اعضای هیأت علمی و مدرسین و دانشجویان موسسه و ارتقای رتبه پژوهشی موسسه، به مقالاتی که آدرس موسسه آموزش عالی دیلمان توسط یکی از مولفین به عنوان تنها آدرس مولف قید شده باشد، و همچنین آدرس ایمیل مولف با پسوند سایت موسسه ) deylaman.ac.ir@( باشد، با در نظر گرفتن تعداد و ترتیب اسامی مولفین، مطابق آئین نامه ارتقاء ، حداکثر مبالغ تشویقی زیر به همان مولف تعلق می گیرد:
الف) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات ISI معتبر : 3000/000 ریال. 
ب) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی: 2000/000 ریال
ج) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی ترویجی: 1000/000 ریال
د) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج در صورت چاپ مقاله کامل در کتابچه یا CD کنفرانس: 1000/000 ریال. 
ه) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج به همراه چاپ چکیده مقاله در کتابچه: 500/000ریال.
و)  مقالات ارائه شده در کنفرانس های دانشجویی معتبر در صورت چاپ: 500/000 ریال.
تبصره 1: تحویل عین فایل PDF و یک نسخه کپی کاغذی مقاله به موسسه الزامی می باشد.
تبصره 2: در خواست شرکت دانشجویان در همایش ها و مسابقات علمی حسب مورد در شورا طرح و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 3: اعضای هیأت علمی و دانشجویان موسسه که با استفاده از مأموریت علمی در کنفرانس شرکت نماید از امتیازات بندهای (د) ، (ه) و (و) این آئین نامه نمی تواند استفاده کند.
این آئین نامه در 6 بند و 3 تبصره در تاریخ 28/10/90 توسط هیأت موسس تصویب شد (صورتجلسه شماره 136) و از این تاریخ به مدت 1 سال معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
(مؤلفان گرامی در زمان ارسال مقاله، در صورت نداشتن ایمیل با  Domainسایت مؤسسه، به امور پژوهشی مراجعه نمایید.)
 
۱۳۹۱/۵/۱۵       امور پژوهشی

آثار پژوهشی اساتید موسسه

آثار پژوهشی به زبان فارسی

ردیف نام اثر نام مولف یا مولفان نوع اثر نام نشریه یا ناشر فایل اثر لینک مستقیم
1 اخلاق در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری فایل pdf لینک در sid.ir
2 استفاده از روایی گویی در آموزش معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش فایل pdf لینک در sid.ir
3 توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی هویت شهر فایل pdf لینک درsid.ir
4 بررسی روند سلسله¬مراتب محیطی ساخت در معماری بومی گیلان؛ جلگه شرقی سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی  علوم و تکنولوژی محیط زیست    
5 بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای طراحی در دانشجویان معماری  سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش فایل pdf لینک
6
آموزش مهندسی معکوس معمارانه
از طریق الگوریتم آنالیز آثار در کلاس¬های طراحی معماری
 
سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی آبادی

فایل pdf

فایلjpg

لینک در magiran.com
7 کاربرد مصالح هوشمند در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی راه و ساختمان فایل pdf لینک در magiran.com
8            
9            

آثار پژوهشی به زبان انگلیسی

  link File pdf Journal Authors Title  
  link pdf
International Journal of Asian Social Science 2(11): 1842-1850
 
Hamze Gholami Dargah1
Zahra Pakdel Estalkhbijari2
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIG FIVE PERSONALITY FACTORS 
AND JOB BURNOUT
1
             
۱۳۹۱/۵/۱۵       امور پژوهشی

آیین نامه ها

۱۳۹۱/۵/۱۵       امور پژوهشی

نمودارهای پیشرفت

۱۳۹۱/۵/۱۵       امور پژوهشی

صفحات :
۱