اساتید رشته عمران

اسامی اساتید گروه عمران

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر مدندوست

1

مهندس مومنی

1

مهندس بهفروز

2

دکتر رنجبر

2

مهندس ضمیری

2

مهندس جعفری

3

دکتر خوشنود

3

مهندس نژاد نادری

3

مهندس کاظمی

4

دکتر مقیمی

 

 

4

مهندس قربانی

5

دکتر موسوی

 

 

5

مهندس حدادی زاده

 

 

 

 

6

مهندس موذن

 

 

 

 

7

مهندس بزم آرا

 

 

 

 

8

مهندس شرفی

 

 

 

 

9

مهندس ناصری علوی

 

 

 

 

10

مهندس غلامی

 

 

 

 

11

مهندس صبح زاهدی

 

 

 

 

12

مهندس مهرکیان

 

 

 

 

13

مهندس حبیبی

 

 

 

 

14

مهندس مدنی

 

 

 

 

15

مهندس صمدی

 

 

 

 

16

مهندس شعبانی

 

 

 

 

17

مهندس رجبی

 

 

 

 

18

مهندس گنجه خسروی

 

 

 

 

19

مهندس عباسپور

 

 

 

 

20

مهندس طالبی طاهر

 

 

 

 

21

مهندس وارسته نژاد

۱۳۹۳/۳/۱۹       عمران

معرفی رشته عمران

هنگامی که وارد یک شهر می‌شوید، در نگاه اول چه می‌بینید؟ساختمان‌ها؟ راه‌ها؟ پل‌ها؟ فرودگاه و پایانه‌های مسافربری؟ همه اینها و هر‌آنچه که مربوط به عمران و نوسازی می‌شود،

۱۳۹۱/۵/۶       عمران

مقاطع موجود در موسسه

عمران-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ناپیوسته

کاردانی ساختمان - کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی پیوسته 

مهندسی عمران  مقطع کارشناسی پیوسته 

مهندسی اجرایی عمران  مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران  مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران-سازه  مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۱/۵/۶       عمران

مدیر گروه

 

مدیر گروه رشته عمران 

آقای مهندس شاهین چرختاب

۱۳۹۱/۵/۶       عمران

صفحات :
۱