نمایی از شهر لاهیجان در شب

نمایی از شهر لاهیجان در شب