فرم نظر سنجی از اساتید

سلام استاد گرامی موسسه آموزش عالی دیلمان پرسشنامه زیر با هدف ارزشیابی عملکرد موسسه و به منظور استفاده در تصمیم گیری های آتی و افزایش کیفیت خدمات موسسه آموزش عالی دیلمان تهیه شده است. از آنجا که این فرم بدون ذکر نام یا هرگونه مشخصات هویتی پر می شود،لطفا نظرات واقعی خود را با دقت در گزینه های مربوطه ( دایره سمت راست هر گزینه)علامت بزنید. به عنوان مثال اگر گزینه عالی یا ضعیف یا هر کدام از 5 گزینه را می خواهید علامت بزنید باید دکمه (دایره) قبل از عبارت عالی یا ضعیف یا هر کدام از گزینه ها را علامت بزنید و نه دایره بعد از گزینه را عبارت اول هر سوال موضوع سوال و عبارت بعد از خط تیره پارامتر مورد سوال می باشد. کد مدرک : 6-FO-01-00