فرم ارسال درخواست به اداره دانش آموختگان ومشمولین

دانشجویان و دانش آموختگان عزیز: شما می توانید از طریق فرم ذیل برای مطرح نمودن و پیگیری درخواست های خود ، در زمینه ی امور فارغ التحصیلی و امورنظام وظیفه با کارشناسان این واحد در ارتباط باشید . برای اینکار لازم است فیلد های ستاره دار را تکمیل و ایمیل خودرا جهت دریافت پاسخ قید نمایید.(لطفاً در صورت داشتن پسوند ،نام خانوادگی خود را بصورت کامل بنویسید)