تبریک روز دانشجو

۱۳۹۶/۹/۱۶      

اطلاعیه مهم مالی ویژه دانشجویان بدهکار

اطلاعیه مهم مالی ویژه دانشجویان بدهکار

 

به اطلاع دانشجویان بدهکار می رساند

 

نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود تا تاریخ 96/8/15 از طریق سامانه آموزش یا مراجعه به بانک اقدام نمایند.

 

شماره حساب جهت پرداخت بصورت فیش در بانک تجارت:

828076787

۱۳۹۶/۸/۲      

صفحات : صفحه قبل
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
۶
 
۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر