اطلاعیه ی ثبت نام در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان عزیز

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تمایل به اخذ واحد در ترم تابستانی 93 دارند می رساند که با شرایط ذیل پیش ثبت نام به عمل می آید.

1-دروس عمومی از گروه معارف صرفاً یک درس را می تواند اخذ نمود.

2-دروس اختصاصی و پایه برای کسانی می باشد که حداقل یکبار در درس مورد نظر نمره قبولی کسب ننموده اند و یا اینکه با گذراندن آن درس فارغ التحصیل می شوند.

3- دانشجویان (شاهد و ایثارگر و ورودی 91 به بعد) که حداکثر با 8 واحد فارغ التحصیل می شوند می توانند دروس مورد نظر را انتخاب نمایند و سایر دانشجویان مجاز به انتخاب 6واحد درسی می باشند.

4- رعایت دروس پیشنیاز الزامی است مگر اینکه شرایط فارغ التحصیلی داشته باشد.

5- زمان ثبت نام بر اساس اطلاعیه قبلی (25، 27، 28، 29) خرداد ماه و (اول و سوم) تیرماه از ساعت 8 تا 12 می باشد.

6- با توجه به فشرده بودن زمان برگزاری کلاسها، غیبت در کلاسهای درس، حذف و اضافه و یا حذف اضطراری امکان پذیر نمی باشد.

توجه : در صورتی کلاس های ترم تابستان برگزار می گردد که حد نصاب کلاسی را داشته باشیم.

 

آموزش دانشگاه

۱۳۹۳/۲/۲۹      

برگزاری کلاس جبرانی ماشین الکتریکی خانم مهندس حسین زاده

کلاس جبرانی ماشین  الکتریکی خانم  مهندس حسین زاده در تاریخ 3/3/93 سه شنبه ساعت 8 تا 9:30 ساختمان 1 ؛آتلیه 2  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۲۹      

برگزاری کلاس جبرانی آمار آقای کاظمی

کلاس جبرانی آمار  آقای   کاظمی در تاریخ 2/3/93 جمعه ساعت 14:40 تا 16:40 ساختمان 1 ؛کلاس105   برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۲۹      

برگزاری کلاس جبرانی مدار الکتریکی خانم مهندس حسین زاده

کلاس جبرانی مدار الکتریکی خانم  مهندس حسین زاده در تاریخ 30/2/93 سه شنبه ساعت 16 تا 18 ساختمان 1 ؛آتلیه 3  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۲۸      

برگزاری کلاس جبرانی خانم مهندس صمدی

کلاس جبرانی خانم  مهندس صمدی در تاریخ 1/3/93پنج شنبه ساعت 8 تا 9:40 ساختمان 1 ؛کلاس101  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۲۸      

برگزاری کلاس جبرانی بررسی سیستم های قدرت آقای مهندس مشکین مژه

کلاس جبرانی بررسی سیستم های قدرت آقای  مهندس مشکین مژه در تاریخ 31/2/93 چهارشنبه ساعت 9:30 تا 11کلاس 103 و شنبه 3/3/93 ساعت 9:30 تا 11 ساختمان 1 ؛آتلیه 2  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۲۸      

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 91 به بعد

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 91 به بعد:

بر اساس تبصره 3 ماده 17 آیین نامه آموزشی نمرات دروس تمرینی دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه می شود، در صورتیکه به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوطه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد نا تمام تلقی می شود.

نمره نا تمام حد اکثر ظرف مدت 45 روز (چهل و پنج روز) از تاریخ پایان امتحانات می بایست  به نمره قطعی تبدیل شود .

 

 آموزش دانشگاه

۱۳۹۳/۲/۲۸      

آخرین فرصت تحویل کارآموزی ها ، پروژه ها و دروس طراحی

آخرین فرصت تحویل کارآموزی ها ، پروژه ها و دروس طراحی  دانشجویان  مورخ   26/4/93 و

آخرین فرصت تحویل نمره اساتید به  آموزش 30/4/93 خواهد بود .

۱۳۹۳/۲/۲۸      

برگزاری کلاس جبرانی فیزیک پیش خانم فیض نژاد

کلاس جبرانی فیزیک پیش خانم فیض نژاد در تاریخ های ذیل برگزار می گردد.

26/2/93 جمعه

14 - 16

کلاس 100

2/3/93 جمعه

14 - 16

کلاس 100

۱۳۹۳/۲/۲۰      

برگزاری کلاس جبرانی درس معماری اسلامی 2 خانم مهندس کشاورز خالقی

برگزاری کلاس جبرانی معماری اسلامی 2 خانم  مهندس کشاورز خالقی در تاریخ 20/2/93 شنبه ساعت 13 تا 14:45 و گروه بعدی ساعت 15 تا 16:45 ساختمان 1 ؛کلاس106  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۱۸      

برگزاری کلاس کارآموزی مهندس یکتاجو

کلاس کارآموزی  مهندس یکتاجو روز شنبه مورخ 20/2/93 ساعت 11:30 در ساختمان 1 برگزار می گردد.

۱۳۹۳/۲/۱۷      

برگزاری کلاس جبرانی مرمت ابنیه خانم مهندس کشاورز خالقی

کلاس جبرانی مرمت ابنیه خانم  مهندس کشاورز خالقی در تاریخ 20/2/93 شنبه ساعت 9 تا 12 ساختمان 1 ؛آتلیه 2  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۱۶      

اطلاعیه درخصوص کلاس فیزیک الکتریسیته خانم مهندس جهانگیری

کلاس فیزیک الکتریسیته خانم مهندس جهانگیری در تاریخ 19/2/93جمعه تشکیل نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ 22/2/93 دوشنبه ساعت 14 تا 15:50  کلاس203 ساختمان 2  برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۲/۱۶      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر