برگزاری امتحان تربیت بدنی برای دانشجویانی که این درس را با آقای قنبری دارند

به اطلاع دانشجویانی که درس تربیت بدنی ۱ و ۲را با آقای قنبری دارند می رساند امتحان میان ترم تربیت بدنی روز شنبه مورخ 19/2/94 ساعت 17-15:30در سالن شهید رجائی برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی می باشد و عدم حضور به منزله صفر خواهد بود. 

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱/۲۳      

تأیید مکان کارآموزی و پاسخ به سوالات دانشجویان در کلاس توجیهی کارآموزی مهنس صحاوی

کلاس توجیهی کارآموزی و کاربینی آقای مهندس صحاوی برای تأیید مکان کارآموزیو پاسخ به سوالات دانشجویان، یکشنبه 30/01/94 ساعت 9:30 کلاس 200 برگزار می گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱/۲۳      

برگزاری ریاضی عمومی گروه گرافیک(روزچهارشنبه) آقای خادم محمدی درتاریخ. . .

کلاس جبرانی ریاضی عمومی گروه گرافیک(روزچهارشنبه) آقای خادم محمدی روز دوشنبه مورخ 24/1/94  ساعت 8 صبح در ساختمان 2 کلاس 204 تشکیل می گردد.

۱۳۹۴/۱/۲۳      

مراجعه دانشجویان خوانده شده به آموزش جهت تثبیت وضعیت طرح ۵

دانشجویان ذیل هرچه سریع تر برای روشن شدن وضعیت طرح 5 خود به آموزش مراجعه نمایند :

1- لیدا تبریزی

2-علی عباسی پاداشیانی

3-نوید توانا املشی

4- علی شعبان پور امام

5-زهرا صادقی بلوچی

۱۳۹۴/۱/۲۲      

تشکیل کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه مالی خانم پورقربان

کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه مالی خانم پورقربان (جلسه دوم) مورخ 5/2/94 ساعت 9:30 در ساختمان 2 تشکیل می گردد.

۱۳۹۴/۱/۲۲      

تشکیل کلاس توجیهی کارآموزی مهندس پورحمزه

کلاس توجیهی کارآموزی آقای مهندس پورحمزه (جلسه دوم ) مورخ 24/1/94 ساعت 12:00 در ساختمان 2  تشکیل می گردد.

۱۳۹۴/۱/۲۲      

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

اطلاعیه مهم

 

دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

 

حداکثر تا 30 فروردین ماه 94 فرصت دارند

 

نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود اقدام نمایند.

 

در غیر اینصورت واحدهای اخذ شده آنان حذف خواهد شد.

 

امور مالی

۱۳۹۴/۱/۱۹      

*اطلاعیه ی مهم *دروسی که به حد نصاب نرسیده و تشکیل نمی گردد

اطلاعیه مهم

دروس اعلام شده به حد نصاب نرسیده و تشکیل نمی گردد. دانشجویانی که دروس زیر را دارند به آموزش مراجعه نمایند.

کد 6008  ، برنامه سازی پیشرفته 1

کد 91108 ، آشنایی با مبانی نظری معماری

کد 45419 ، آزمایشگاه مدار منطقی  گروه (۱)

کد 6289 ، سیستم عامل ۲

کد 458415 ، آزمایشگاه شبکه ۱ گروه (۲)

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱/۱۹      

برگزاری کلاس کارآموزی استاد سهیلی و کلاس توجیهی پروژه راه استاد کاظمی درتاریخ . . .

کلاس کارآموزی استاد سهیلی دوشنبه 24/1/94  - ساعت 15 ساختمان پردیس کلاس 111

کلاس توجیهی پروژه راه مجتبی کاظمی دوشنبه-24/1/94 ساعت 18:30 ساختمان پردیس

۱۳۹۴/۱/۱۸      

برگزاری کلاس جبرانی آقای دکتر جزنی(درس برنامه ریزی و توسعه)

کلاس جبرانی آقای دکتر جزنی( درس برنامه ریزی و توسعه ) روز شنبه مورخ 22/1/94  بعد از کلاس اصلی برگزار می گردد.

۱۳۹۴/۱/۱۸      

جدول کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه گروه کامپیوتر و برق

دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در نیمسال دوم 94-93 اخذ نموده اند می بایست به سامانه آموزشی مراجعه نموده و در برنامه هفتگی خود نام استاد راهنما را ببینند و طبق برنامه جداول پیوستی ذیل در کلاس توجیهی شرکت نمایند .

ضمناً فرم های کارآموزی را از صفحه اصلی سایت دیلمان قابل دریافت می باشد (شکل زیر).

دانشجویان عزیز می بایست مکان کارآموزی را قبل از ورود به کلاس توجیهی مشخص و پس از اخذ امضا در فرم تقاضا ( امضای استادراهنما،مدیر گروه و مدیر آموزش ) به آموزش موسسه مراجعه نمایند

 

جدول کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه گروه کامپیوتر

ردیف

استاد

تاریخ کلاس توجیهی

1

دکتر مجتهدی

مورخ22/1/94 ساعت 13:30 ساختمان ۲

2

دکتر یعقوبی

مورخ 22/1/94 ساعت 12 ساختمان ۲

3

مهندس خوبکار

مورخ 23/1/94 ساعت 16:30 ساختمان ۲

4

مهندس سجاسی

مورخ 23/1/94 ساعت 10 ساختمان ۲

5

مهندس نصیری

مورخ 20/1/94 ساعت 10:20 ساختمان ۲

6

مهندس محمدی

مورخ 21/1/94 ساعت 12 ساختمان ۲

7

مهندس بهمنی

مورخ 24/1/94 ساعت 8:30 ساختمان ۲

 

جدول کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه گروه برق

ردیف

استاد

تاریخ کلاس توجیهی

1

مهندس مشکین مژه

مورخ 24/1/94 ساعت 9 صبح ساختمان پردیس

2

مهندس نعمتی

مورخ 24/1/94 ساعت 15:30 ساختمان پردیس

3

مهندس قدس افروز

مورخ 26/1/94 ساعت 10 صبح ساختمان پردیس

4

مهندس بستانی

مورخ 23/1/94 ساعت 16 ساختمان پردیس

5

مهندس نیابلی

مورخ 23/1/94 ساعت 15:30 ساختمان پردیس

مهندس ناصح

مورخ 24/1/94 ساعت 13:30 ساختمان پردیس

6

مهندس برهانی نیا

مورخ 22/1/94 ساعت 16:30-14 ساختمان پردیس

7

مهندس حاجی زاده

مورخ 26/1/94 ساعت 13 ساختمان 2

8

مهندس حکیمی

مورخ 27/1/94 ساعت 13 ساختمان پردیس

9

دکتر ضیابری

22 تا 26 فرودین 1394 از ساعت 15:30-8 با هماهنگی اطلاعات مؤسسه (42245500) در دفتر ریاست- ساختمان۲

10

دکتر بابک رستمی

متعاقباً اعلام می شود.

 

۱۳۹۴/۱/۱۸      

جدول کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه حسابداری

دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در نیمسال دوم 94-93 اخذ نموده اند می بایست به سامانه آموزشی مراجعه نموده و در برنامه هفتگی خود نام استاد راهنما را ببینند و طبق برنامه جداول پیوستی ذیل در کلاس توجیهی شرکت نمایند .

ضمناً فرم های کارآموزی را از صفحه اصلی سایت دیلمان قابل دریافت می باشد (شکل زیر).

 

دانشجویان عزیز می بایست مکان کارآموزی را قبل از ورود به کلاس توجیهی مشخص و پس از اخذ امضا در فرم تقاضا ( امضای استادراهنما،مدیر گروه و مدیر آموزش ) به آموزش موسسه مراجعه نمایند

جدول کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه حسابداری

ردیف

استاد

تاریخ کلاس توجیهی

1

خانم پورقربان

روز شنبه مورخ 22/1/94 ساعت 9:30 در ساختمان 2

2

آقای فدایی

روز یکشنبه مورخ 23/1/94 ساعت 11 در ساختمان 2

3

آقای افرازه

روز یکشنبه مورخ 23/1/94 ساعت 15:30 در ساختمان 2

4

آقای رستمی

روز دوشنبه مورخ 24/1/94 ساعت 10 در ساختمان2

۱۳۹۴/۱/۱۸      

تغییر در روز برگزاری کلاس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

کلاس روز پنجشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام به روزهای سه شنبه ، ساعت 17:30 انتقال یافت .

۱۳۹۴/۱/۱۸      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر