شماره دانشجویی و دریافت برنامه انتخاب واحددانشجویان جدیدالورود (کاردانی به کارشناسی)

قابل توجه  دانشجویان محترم :

برای مشاهده برنامه انتخاب واحد خود مطابق راهنمای دفترچه آموزشی دیلمان (صفحه 13) به سامانه آموزشی مراجعه نموده و برنامه نهایی خود را از سامانه در قسمت (تاییدیه انتخاب واحد) پرینت بگیرند 

شماره های دانشجویی ذیل به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه کلمه عبور برای ورود به سامانه اموزشی می باشد . پس از ورود به سامانه آموزشی و دریافت برنامه کلاسی ترم جاری (منظور از برنامه کلاسی همان تاییدیه انتخاب واحد می باشد) در کلاس ها حضور بهم رسانید . 

مجدداً یادآوری می شود اگر پروفایل دانشجویی شما در سامانه فعال نشده باید به واحد آموزش مراجعه نمایید

دانلود فایل شماره دانشجویی  :  (کارشناسی ناپیوسته)کاردانی به کارشناسی      

توجه :  

   

شماره کلاس و مکان کلاس ها در برنامه مشخص شده است

ساختمان پردیس : میدان ابریشم ، خیابان استخر معین

ساختمان شماره 2 : میدان کاج ، ابتدای بلوار شهید مطهری 

۱۳۹۴/۷/۱۳      

عدم برگزاری کلاسهای آقای صدرممتاز در تاریخ 13مهر

کلاسهای آقای صدر ممتاز

در تاریخ دوشنبه 13/7/94

برگزار نخواهد شد.

۱۳۹۴/۷/۱۲      

اطلاعیه دریافت شماره دانشجویی و برنامه کلاسی دانشجویان جدیدالورودمهر94

قابل توجه  دانشجویان محترم :

برای مشاهده برنامه انتخاب واحد خود مطابق راهنمای دفترچه آموزشی دیلمان (صفحه 13) به سامانه آموزشی مراجعه نموده و برنامه نهایی خود را از سامانه در قسمت (تاییدیه انتخاب واحد) پرینت بگیرند 

شماره های دانشجویی ذیل به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه کلمه عبور برای ورود به سامانه اموزشی می باشد . پس از ورود به سامانه آموزشی و دریافت برنامه کلاسی ترم جاری (منظور از برنامه کلاسی همان تاییدیه انتخاب واحد می باشد) در کلاس ها حضور بهم رسانید . 

مجدداً یادآوری می شود اگر پروفایل دانشجویی شما در سامانه فعال نشده باید به واحد آموزش مراجعه نمایید

دانلود فایل شماره دانشجویی  :    کاردانی    کارشناسی 

توجه :  

   

شماره کلاس و مکان کلاس ها در برنامه مشخص شده است

ساختمان پردیس : میدان ابریشم ، خیابان استخر معین

ساختمان شماره 2 : میدان کاج ، ابتدای بلوار شهید مطهری 

۱۳۹۴/۷/۱۲      

کلاس های خانم مهندس مجتهدی

کلاس های خانم مهندس مجتهدی مورخ 9/7/94 تشکیل نمی شود .

کلاس جبرانی ان متعاقباً اعلام خواهد شد .

۱۳۹۴/۷/۷      

تحویل نهایی پروژه آقای مهندس آذرنیا

تحویل نهایی پروژه آقای مهندس آذرنیا مورخ 9/7/94 ساعت 10 صبح در ساختمان پردیس خواهد بود .

۱۳۹۴/۷/۷      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر