موسسه آموزش عالی دیلمان:Deylaman Institute of Higher Education » اخبار و اطلاعیه ها

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه آقای مهندس محمدی

زمانتحویل نهایی کارآموزی و پروژه  آقای مهندس محمدی مورخ 1/5/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1 می باشد.

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی مهندس کشاورز

زمانتحویل نهایی مهندس کشاورز  مورخ 29/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1 خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی مهندس رشیدی

زمانتحویل نهایی مهندس رشیدی مورخ 25/4/93 روز چهارشنبه ساعت 10:30 خواهد بود.

۱۳۹۳/۴/۲۲      

اطلاعیه درخصوص کلاس تربیت بدنی دختران (خانم توانا)

کلاس تربیت بدنی خانم توانا  روزهای شنبه در  باشگاه دانشکده سما لاهیجان برگزار می گردد.

ساعت   9:30-8  تربیت بدنی 1

ساعت 11-9:30  تربیت بدنی2

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان و محل برگزاری کلاس تربیت بدنی برادران

زمان کلاس تربیت بدنی برادران از روز سه شنبه ( طبق برنامه کلاسی موجود در بخش سامانه آموزشی)
مورخ 24/4/93 در محل آموزشکده پسران شهید رجایی خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۱۷      

زمان تحویل کار مهندس خیراندیش

زمان تحویل کار مهندس خیراندیش مورخ 22/4/93 ساعت11:30 در ساختمان شماره 1 خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۱۷      

تاریخ شروع کلاسهای ترم تابستان

کلاسهای ترم تابستان از تاریخ 16 تیرماه 93 برگزار میگردد،

جهت اطلاع از برنامه کلاسی خود به سامانه آموزشی مراجعه نمایید .

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه مهندس نصیری

زمان تحویل نهایی  کارآموزی و پروژه  مهندس نصیری مورخ 22/4/93 ساعت 11 در ساختمان 1خواهد بود . 

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل نهایی مهندس خراسانیان

زمان تحویل نهایی  مهندس خراسانیان مورخ 29/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان  1 خواهد بود . 

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس مهدوی

زمان تحویل نهایی  کارآموزی مهندس مهدوی مورخ 23/4/93 ساعت 12 در ساختمان 1خواهد بود . 

۱۳۹۳/۴/۱۶      

اولین جلسه کلاس تربیت بدنی و تعیین گروه توسط خانم توانا

اولین جلسه کلاس تربیت بدنی و تعیین گروه خانم توانا روز شنبه مورخ 21/4/93 ساعت 9 صبح در ساختمان شماره 1 خواهد بود .

عدم حضور در جلسه اول به منزله غیبت غیرموجه خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل نهایی طرح 1 مهندس ارسلانی

زمان تحویل نهایی طرح 1 مهندس ارسلانی مورخ 19/4/93 ساعت 16 در ساختمان شماره 1 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل نهایی کارآموزی آقای افرازه

زمان تحویل نهایی کارآموزی آقای افرازه مورخ 22/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان 1 خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۱۶      

زمان تحویل کار و کرکسیون دانشجویان معماری(ویرایش شده)

زمان تحویل کار و کرکسیون دانشجویان معماری

نام استاد

نام درس

تاریخ

ساعت

ساختمان و کلاس

مهندس حقی

بیان معماری 1(تحویل نهایی )

28/3/93

12:00

ساختمان 1

مهندس حقی

درک و بیان 2(تحویل نهایی )

28/3/93

10:00

ساختمان 1

دکتر باهلی

کرکسیون طرح 5

7/4/93

10:30

ساختمان 1

دکتر باهلی

کرکسیون طرح 1

9/4/93

10:00

ساختمان 1

مهندس فرزانه نیکرو

کرکسیون  ترسیم فنی

12/4/93

16:00

ساختمان 1

مهندس مریم رمضانی

  کرکسیون  مقدمات معماری 1

12/4/93

13 - 9

ساختمان 1

مهندس خشوعی

درک و بیان2  (تحویل نهایی )

14/4/93

9

ساختمان 1

مهندس خشوعی

کارآموزی

14/4/93

9

ساختمان 1

مهندس یکتاجو

کارآموزی 

14/4/93

9

ساختمان 1

دکتر باهلی

کرکسیون طرح 5

15/4/93

10

ساختمان 1

دکتر باهلی

تحویل موقت طرح 1

16/4/93

10

ساختمان 1

مهندس فرزانه نیکرو

ترسیم فنی (تحویل نهایی)

19/4/93

16:00

ساختمان 1

دکتر باهلی

طرح 5 ( تحویل موقت )

21/4/93

10

ساختمان 1

مهندس میرهاشمی نسب

برداشت ازبناهای تاریخی و

روستا (تحویل نهایی)

22/4/93

15:00

ساختمان 1

مهندس مریم رمضانی

مقدمات معماری  1(تحویل نهایی)

24/4/93

16 - 12

ساختمان 1

دکتر باهلی

طرح 1 (تحویل نهایی)

25/4/93

10:00

ساختمان 1

مهندس میرهاشمی نسب

روستا (تحویل نهایی)

26/4/93

15:00

ساختمان 1

مهندس ضیاء اسلامی

            (تحویل نهایی)    بیان 1

28/4/93

18 - 16

ساختمان 1

مهندس ضیاء اسلامی

               کارآموزی

28/4/93

18 - 16

ساختمان 1

مهندس عنانهاد

طراحی فنی ((تحویل نهایی)

29/4/93

8:00

ساختمان 1

دکتر باهلی

طرح  5 (تحویل نهایی)

29/4/93

10:30

ساختمان 1

مهندس کاکویی

تحویل نهایی کارآموزی

14/4/93

14-12

ساختمان1

دکتر باهلی

کرکسیون طرح 4

7/4/93 و 15/4/93 21/4/93

17-14

ساختمان1

مهندس کشاورز خالقی

کرکسیون آشنایی با مرمت ابنیه

8/4/93

11 صبح

ساختمان 1

مهندس خوشکلام

کرکسیون طرح 3

10/4/93

9صبح

ساختمان 1

مهندس خوشکلام

برداشت از بنا های تاریخی (تحویل نهایی)

24/4/93

10 صبح

ساختمان 1

مهندس خوشکلام

طرح  3 (تحویل نهایی)

24/4/93

10 صبح

ساختمان 1

مهندس خوشکلام

کارآموزی  (تحویل نهایی)

24/4/93

10 صبح

ساختمان 1

مهندس دلجو

کارآموزی  (تحویل نهایی)

29/4/93

13

ساختمان 1


۱۳۹۳/۴/۱۰      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر