توضیح درخصوص تغییر برنامه کلاس آقای حسینی پور (درس اصول و مبانی مدیریت )

کلاس آقای  حسینی پور (درس اصول و مبانی مدیریت )

روزهای چهارشنبه طبق تاییدیه برنامه درسی (قابل دریافت از سامانه آموزشی)در ساختمان شماره 1 تشکیل خواهد شد .

۱۳۹۲/۱۲/۱۳      

توضیح در مورد کلاس سازه های بتنی گروه معماری و درس آشنایی با معماری اسلامی1

1-کلاس سازه های بتنی گروه معماری به دو گروه تقسیم  شد .

لازم است دانشجویان تاییدیه برنامه درسی خود را از سامانه آموزشی دانشگاه مشاهده و طبق برنامه به کلاس مراجعه نمایند .

 

2-کلاس آشنایی با معماری اسلامی1 ( کد درس11411)  خانم مهندس روشنک رحیمی به روز سه شنبه انتقال یافت .

دانشجویان برای اطلاع از گروه خود به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند .

۱۳۹۲/۱۲/۱۲      

آخرین فرصت تکمیل فرمهای سامانه خدمات آموزشی سایتmsrt برای دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات شده

کلیه دانشجویانی که 2 یا 3 ترم مشروط شده اند یاسنوات آنها به پایان رسیده است و تا کنون جهت تکمیل فرم های سایت وزارت علوم msrt) اقدام  ننموده اند  فقط تا تاریخ 15/12/92 وقت دارند به آدرس زیر مراجعه و بعد از پر کردن همه صفحات و دریافت کد رهگیری پرینت آن را به آموزش تحویل دهند .

در غیر اینصورت اخراج این دانشجویان قطعی خواهد شد .

آدرس سایت: http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx

۱۳۹۲/۱۲/۱۲      

اطلاعیه در خصوص کلاس های مهندس شفیعی مورخ13/12/92

کلاس های مهندس شفیعی مورخ13/12/92 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۳۹۲/۱۲/۱۲      

اطلاعیه درخصوص کلاس های خانم مهندس کشاورز خالقی و آقای عسگری پور درتاریخ13/12/92

1-کلاس خانم مهندس کشاورز خالقی مورخ 13/12/92 تشکیل نخواهد شد .

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

 

2-کلاس آقای عسگری پور  مورخ 13/12/92 تشکیل نخواهد شد .

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

۱۳۹۲/۱۲/۱۱      

اطلاعیه درمورد کلاس های خانم سعادت مورخ 12/12/92 و 13/12/92

کلاس های خانم سعادت مورخ 12/12/92 و 13/12/92 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی ان متعاقباً اعلام خواهد شد .

۱۳۹۲/۱۲/۱۱      

کلاس جبرانی تکنولوژی بتن آقای مهندس مدنی

کلاس جبرانی  تکنولوژی بتن آقای مهندس مدنی مورخ 15/12/92 ساعت  16-14 در ساختمان 2 کلاس203 برگزار خواهدشد .

۱۳۹۲/۱۲/۱۱      

دانشجویان ارشد معماری که درس طرح 2 را با دکتر علیرضایی اخذ نموده اند توجه نمایند

دانشجویان ارشد معماری  که درس طرح 2 را با دکتر علیرضایی اخذ نموده اند برای روز دفاع به نکات ذیل توجه نمایند .

کلیه پلان هایی که قصد ارائه آن را دارندمقیاس دار باشد . وپلان های بی مقیاس ارزشیابی نخواهد شد .

ترسیم معماری فاز 1 رعایت گردد.

۱۳۹۲/۱۲/۱۱      

قابل توجه تمامی دانشجویان *اطلاعیه مهم* لیست دروسی که در حذف و اضافه بدلیل عدم انتخاب دانشجویان حذف و یا ادغام گردیدند

لیست کلاس هایی که در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه  به حد نصاب نرسید ودرگروه دیگری ادغام شد.

 

دانشجویان برای اطلاع از انتخاب واحد خود به سامانه آموزشی (لینک ذیل) مراجعه نموده و تأییدیه جدید را دریافت نمایند.http://31.184.160.27/

 

ردیف

نام درس

کد درس

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1

                    ساختمان داده

6021

گروه 2 حذف و در  گروه 1 ادغام شد .

3

آزمایشگاه فیزیک 2

458208

گروه 1 حذف و در گروه 2 ادغام شد

 

مدار الکتریکی

45408

به حد نصاب نرسید و حذف شد

4

ساختمان داده

45406

به حد نصاب نرسید و حذف شد

 

نام درس

کد درس

گروه عمران

5

تجهیز و اداره کارگاه

415038

به حد نصاب نرسید

6

سازه های بتن آرمه2

221822

گروه 3 به حد نصاب نرسید

 

نام درس

کد درس

گروه معماری

7

تحلیل فضای شهری

4064

گروه 1 در 2 ادغام شد

8

آشنایی با معماری اسلامی

11411

گروه 2 در گروه 1 ادغام شد

9

ایستایی2

1147

گروه 2 در گروه 1 ادغام شد

10

تمرین معماری 2

1145

به حد نصاب نرسید .

11

طراحی معماری 1

1151

گروه 2 در گروه 1 ادغام شد

12

روش تحقیق

221002

گروه 1 در گروه 2 ادغام شد

13

فیزیک مکانیک 

1132

گروه 1 در گروه 2 و 3 ادغام شد

14

کاربرد نرم افزار های رایانه 

11414

به حد نصاب نرسید

 

نام درس

کد درس

گروه عمومی

15

دانش خانواده

9200022

گروه 9 حذف و در سایر گروه ها ادغام  شد .

16

دانش خانواده

9200022

گروه 10 حذف و در سایر گروه ها ادغام شد .

17

دانش خانواده

9200022

گروه 11 حذف و در سایر گروه ها ادغام شد.

18

تربیت بدنی2

920004

گروه 1 حذف و در سایر گروه ها ادغام شد .

19

تربیت بدنی 1

900009

گروه 9 حذف و در گروه 5 ادغام شد .

20

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

920005

گروه 6 در سایر گروه ها ادغام شد .

21

زبان عمومی

900008

گروه  3 حذف و در گروه 5 ادغام شد

22

ریاضی پیش

900005

به دو گروه 1 و 2 تقسیم شد .

23

زبان پیش

900013

به دوگروه 1 و 2 تقسیم شد

 

نام درس

کددرس

گروه حسابداری

24

روشهای اماری

71203

گروه 2 در 1 ادغام شد


۱۳۹۲/۱۲/۱۰      

اطلاعیه در خصوص کلاسهای خانم مهندس رحیمیان در تاریخ های 8 و 12 اسفند

کلاس خانم مهندس رحیمیان مورخ 8/12/92 و 12/12/92 تشکیل نخواهد شد .

کلاس جبرانی آن متعاقباً اغلام خواهد شد.

۱۳۹۲/۱۲/۸      

تمامی دانشجویانی که درس تربیت بدنی 1 و 2 را اخذ نموده اند توجه نمایند

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس تربیت بدنی 1 و 2 را اخذ نموده اند   می رساند جهت گروه بندی و تهیه لوازم مورد نیاز از روز شنبه 10/12/92 طبق گروه  و برنامه اعلام شده جدول پیوست در تاریخ معین حضور یابند .

عدم حضور دانشجو به منزله حذف درس خواهد بود .

تربیت بدنی 1

گروه 6

خانم توانا

مورخ 14/12/92

ساعت 11:30 در آتلیه 2

تربیت بدنی 1

گروه 2و 3و7و8

آقای قنبری

مورخ 12/12/92

طبق برنامه تاییدیه کلاس106

تربیت بدنی 2

گروه 6 و 2

آقای قنبری

مورخ 12/12/92

ساعت 12 در  کلاس 106

تربیت بدنی 1

گروه 11

آقای قنبری

مورخ 15/12/92

طبق برنامه تاییدیه ساختمان 2

تربیت بدنی1

گروه 4 و 10

خانم پور نوروز

مورخ 14/12/92

ساعت 13:00 ساختمان 1 کلاس 103

تربیت بدنی 2

گروه 3 و 4

خانم خیرکار

مورخ 10/12/92

ساعت 11:30 در آتلیه 2

تربیت بدنی 1

گرو ه 1و 5

خانم زمانی

مورخ 10/12/92

ساعت 11:30 کلاس 105

تربیت بدنی 2

گروه 5

خانم زمانی

مور خ 10/12/92

ساعت 9:30 کلاس 106

 
۱۳۹۲/۱۲/۸      

مسابقه وبلاگ نویسی موسسه آموزش عالی دیلمان

http://deylaman.ac.ir/group,id,120.html

موسسه آموزش عالی دیلمان به وبلاگ های برتر  علمی ترجیحا مرتبط با رشته های موجود در موسسه (معماری،عمران،برق،کامپیوتر،مدیریت،گیاهپزشکی،حسابداری، گرافیک) جایزه می دهد.

http://deylaman.ac.ir/group,id,120.html

شرایط شرکت در مسابقه:

1-وبلاگ ها باید متناسب با موازین جمهوری اسلامی ایران باشند.

2-هر وبلاگ حداقل باید دارای 10 پست باشد.

3- متن این آگهی با عنوان "مسابقه وبلاگ نویسی موسسه آموزش عالی دیلمان" یکی از پست های وبلاگ باشد.

4- وبلاگ ها باید به موتورهای جستجوگر معرفی شده باشند.همچنین در صورت امکان دارای شمارشگر بازدید کننده و نمایشگر پیج رنک گوگل باشند.

5- لینک وبسایت موسسه آموزش عالی دیلمان در بخش پیوندهای وبلاگ درج شود. (http://deylaman.ac.ir)

وبلاگ های شرکت کننده در مسابقه  از لحاظ هنری(30امتیاز)، محتوا و دست اول بودن (50امتیاز)و نیز توانایی مخاطب یابی مطالب(20امتیاز)  ارزیابی و امتیازدهی خواهند شد.

وبلاگ های اول تا سوم در سایت موسسه معرفی خواهند شد.

6- ارزشیابی در صورت شرکت حداقل 30 وبلاگ از سراسر کشور انجام خواهد شد.

جوایز نفرات اول تا سوم متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد.

وبلاگ نویسان گرامی می توانند جهت شرکت در مسابقه فرم موجود در این آدرس (http://deylaman.ac.ir/form-41.html) را تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

۱۳۹۲/۱۲/۳      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر