زمان تحویل کارآموزی و پروژه گروه های عمران، برق، کامپیوتر(ویرایش شده 15 تیرماه)

زمان تحویل کارآموزی و پروژه گروه های عمران، برق، کامپیوتر

نام استاد

کارآموزی

پروژه

تاریخ

ساعت

توضیحات

خانم مجتهدی

کارآموزی

پروژه

5/4/95

9 صبح

 

خانم یعقوبی

کارآموزی

پروژه

اطلاعیه آن بصورت جداگانه در سایت اعلام شده است

خانم سجاسی

کارآموزی

پروژه

13/4/95

11 صبح

 

خانم رحیمی

کارآموزی

 

12/4/95

10 صبح

تحویل نهایی کارآموزی

 

پروژه

12/4/95

10 صبح

تحویل کار اولیه پروژه

20/4/95

8صبح

تحویل نهایی  پروژه

آقای مشکین مژه

کارآموزی

 

21/4/95

9 صبح

 

آقای ضیابری

کارآموزی

 

21/4/95

9 صبح

 

آقای مشکین مژه و آقای ضیابری

 

پروژه

21/4/95

9 صبح

 

آقای نعمتی

کارآموزی

 

13/4/95

9 صبح

 

آقای بابک رستمی

کارآموزی

 

19/4/95

10 صبح

 

آقای بستانی

کارآموزی

 

19/4/95

10 صبح

 

آقای نیابلی

کارآموزی

 

19/4/95

10 صبح

 

آقای چرختاب

کارآموزی

 

14/4/95

13/15

 

آقای شرفی

کارآموزی

 

12/4/95

10 صبح

 

آقای خیراندیش

کارآموزی

پروژه

19/4/95

5 عصر

 

خانم صمدی

کارآموزی

 

23/4/95

4 عصر

 

آقای برهانی

کارآموزی

 

14/4/95

12-8 صبح

 

آقای روحانیان

کارآموزی

 

12/4/95

11 صبح

 

خانم ضمیری

 

پروژه

10/4/95

10 صبح

 

آقای گنجه خسروی

 

پروژه

10/4/95

11 صبح

 

آقای طالبی طاهر

 

پروژه

9/4/95

یا

20/4/95

ساعت 14

ارائه مقدماتی پروژه سازه های فولادی (حضور برای کلیه دانشجویان در یکی از تاریخ اعلام شده الزامی است)

29/4/95

ساعت 13

ارائه نهائی پروژه سازه های فولادی (حضور کلیه دانشجویان الزامی است)

 

9/4/95

یا

20/4/95

ساعت 13

ارائه نهایی پروژه کاربرد کامپیوتر (تمدید نخواهد شد)

آقای باقری نژاد

 

پروژه

20/4/95

9 صبح

 

خانم فتاحی

 

پروژه

19/4/95

9 صبح

 

آقای آذرنیا

 

پروژه

8/4/95

4 عصر

در این تاریخ کلاس توجیهی برای ارائه موقت برگزار خواهد شد (حضور کلیه دانشجویان الزامی است)

آقای ناصری علوی

 

پروژه

21/4/95

12 ظهر

 

آقای کاظمی

 

پروژه

19/4/95

10 صبح

 

خانم کامبوزیا

 

پروژه

23/4/95

11 صبح

 

آقای عباسی

 

پروژه

20/4/95

11 صبح

 


۱۳۹۵/۴/۱۵      

تغییر تاریخ تحویل کار دروس پروژه(تمرین معماری1 و درک و بیان2 و کارآموزی)خانم مهندس دلجو

تاریخ تحویل کار دروس پروژه( تمرین معماری 1 و درک و بیان 2  و کارآموزی ) خانم مهندس دلجو از تاریخ 20/04/95  به تاریخ 24/04/95 تغییر یافت.

۱۳۹۵/۴/۱۴      

خبرنامه شماره هفتم امور دانشجویی نیمسال دوم 95-94

خبرنامه شماره هفتم امور دانشجویی نیمسال دوم 95-94

۱۳۹۵/۴/۱۴      

قابل توجه دانشجویانیکه در تابستان 95 واحدهای درسی اخذ نموده اند

بسمه تعالی

قابل توجه تمامی دانشجویانیکه در تابستان 95 واحدهای درسی اخذ نموده اند

 

کلاسهای ذیل از روز یکشنبه بیستم تیرماه بشرح ذیل تشکیل می گردد لذا حضور تمامی دانشجویان ثبت نامی در کلاسها الزامی است.

 

1.      تاریخ  صدر اسلام            یکشنبه 20:30-18  و  دوشنبه 18:30-16

2.      دانش خانواده و جمعیت   دوشنبه 19-14

3.    تفسیر موضوعی قرآن     یکشنبه 14-11  و دوشنبه 14-11

4.   اخلاق و تربیت اسلامی    یکشنبه 11-8  و دوشنبه 11-8

5.    اندیشه اسلامی 1            یکشنبه 14-11  و دوشنبه 14-11

6.   تحلیل 1                          یکشنبه 16:30-14 و دوشنبه 16:30-14

7.    اصول مهندسی زلزله     یکشنبه 11:30-8  و دوشنبه 11:30-8

 

چگونگی تشکیل مابقی کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۴/۱۴      

کرکسیون درس مرمت خانم مهندس روشنک رحیمی

کرکسیون درس مرمت خانم مهندس روشنک رحیمی مورخ 21/4/95 ساعت 9:30 صبح برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۴/۱۳      

زمان مجدد تحویل نهایی طراحی فنی مهندس مرتضی دستمردی

زمان مجدد تحویل نهایی  طراحی فنی مهندس مرتضی دستمردی  مورخ 20/4/95 ساعت 11 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۴/۱۳      

زمان تحویل نهایی طراحی معماری و برداشت از بناهای تاریخی مهندس خوشکلام

زمان تحویل نهایی  طراحی معماری و برداشت از بناهای تاریخی  مهندس خوشکلام مورخ 15/4/95 ساعت 10 صبح خواهد بود .

۱۳۹۵/۴/۱۳      

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس آقابیگی

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس آقابیگی مورخ 23/4/95 ساعت 16 خواهد بود .

عدم حضور دانشجو به منزله مردودی در درس می باشد .

۱۳۹۵/۴/۱۳      

زمان جدید تحویل کارآموزی و پروژه خانم مهندس مجتهدی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

اطلاعیه

دانشجویانی که موفق به ارائه کارآموزی یا پروژه خود به خانم مهندس مجتهدی نشدند میرساند که جهت تحویل نهایی روز و ساعت مشخص (قبل از پایان تیرماه) متعاقباً اعلام خواهد شد.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۴/۹      

فراخوان دانشجویانی که درس متره و برآورد پروژه را با مهندس بهادر گنجه خسروی اخذ نموده بودند +اسامی

دانشجویان زیر که در نیمسال دوم 95-94 درس متره و برآورد پروژه را با مهندس بهادر گنجه خسروی اخذ نموده بودند و

نیاز به تجدید نظر دارند روز سه شنبه مورخ 08/04/95 ساعت 10  ملزم به حضور در دانشگاه می باشند ،

در صورت عدم مراجعه همان نمره قبلی ثبت نهایی خواهد شد. 

7-محمدجواد داداشی نژاد

 

1-ابراهیم ابراهیمی

8- متینه شکیبای آزاد

 

2-محمد احمدی لاکانی

 

9- میلاد عاکف چنیجانی

 

3-محمدمهدی امیری

 

10- مرتضی کریمی

 

4- زهرا پورپناه ناوان

 

11- ارسلان محمودانی

 

5- عاطفه جانمحمدی

 

 

6-امیرحسین حسن نژاد فامیلی

 


۱۳۹۵/۴/۶      

زمان مجدد تحویل موقت طرح 3 مهندس مرتضی دستمردی

زمان مجدد تحویل موقت طرح 3  مهندس مرتضی دستمردی  مورخ 20/4/95 ساعت 13-11 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۴/۶      

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس پرویزی

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس پرویزی مورخ 15/4/95 ساعت 10 صبح می باشد .

۱۳۹۵/۴/۶      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر