دانشجویانی که در اخذ دروس این ترم ، سقف واحد مجاز را رعایت ننموده اند توجه نمایند

قابل توجه تمامی دانشجویان

با توجه به اینکه زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به اتمام رسیده است :

- دانشجویانی که نیمسال اول 95-94 مشروط شده اند و در ترم جاری ، ترم آخر نمی باشند چنانچه بیش از 14 واحد اخذ نموده اند می بایست جهت حذف واحد اضافی تا تاریخ 24/12/94 به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت بعد از زمان اعلام شده حذف درس با برگشت مالی همراه نخواهد بود.

- دانشجویانی که در نیمسال اول 95-94 معدل آنها بالای 17 نبوده  و در ترم جاری ، ترم آخر نمی باشند چنانچه بیش از 20 واحد اخذ نموده اند می بایست جهت حذف دروس اضافی خود تا تاریخ 24/12/94 به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت بعد از زمان اعلام شده حذف درس با برگشت مالی همراه نخواهد بود.

-دانشجویانی که در نیمسال جاری ، ترم آخر نمی باشند و دروس پیش نیاز خود را رعایت ننموده اند می بایست تا تاریخ 24/12/94 به آموزش مراجعه و دروس مورد نظر خود را حذف نمایند در غیر اینصورت بعد از زمان اعلام شده حذف درس با برگشت مالی همراه نخواهد بود.

-دانشجویانی که در نیمسال اول 95-94 دروس هم نیاز را با هم اخذ نموده و یکی از آنها را به هر دلیلی نگذرانده باشد می بایست تا تاریخ 24/12/94 جهت حذف ایین نامه ای درس هم نیاز شده به آموزش مراجعه نماید در غیراینصورت عواقب عدم حذف آیین نامه ای در ترم های آتی یا در زمان فارغ التحصیلی بر عهده شخص دانشجو می باشد و اموزش برابر مقررات با  آنان رفتار خواهد کرد.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۲/۱۵      

برنامه کلاس های فوق برنامه خانم دکتر صفایی

کلاس های فوق برنامه خانم دکتر صفایی طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد:

علفهای هرز و کنترل آن 

15/12/94 از ساعت 9:30 تا 15

18/12/94 از ساعت 8:30-11:15

زبان عمومی

16/12/94 ساعت 13

22/12/94 ساعت 8:30 تا 14

طرح آزمایشات کشاورزی

11/12/94 ساعت 14:30 به بعد کلاس116

18/12/94 ساعت 14:30 به بعد کلاس 116

 

 

۱۳۹۴/۱۲/۱۵      

عدم تشکیل کلاس های درس خانم مهندس مجتهدی در تاریخ های 16و 17و 20

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلاس های درس خانم مهندس مجتهدی در تاریخ های  16 و 17 و 20 اسفند ماه 1394 تشکیل نمی گردد کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس توجیهی کاراموزی و پروژه روز دوشنبه 17/12/94 نیز تشکیل نمی گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۲/۱۵      

برنامه کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری +جدول

برنامه کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری

 

استاد

تاریخ 

ساعت

آقای فدایی

19/12/94

9:30

خانم پور قربان

20/12/94

8:00

آقای رستمی

20/12/94

8:00

آقای بیداریان

19/12/94

10:30

آقای طهماسبی

19/12/94

15:00

خانم رقائب پور

20/12/94

15:00

 
۱۳۹۴/۱۲/۱۵      

اطلاعیه دروس حذف و یا ادغام شده ناشی از حذف و اضافه (جدید)

اطلاعیه دروس حذف شده یا ادغام شده

1

کارآفرینی

کد 8750

ادغام شد

2

کارآفرینی

کد 1206

 ادغام شد

3

معادلات دیفرانسیل

کد 23202

نام استاد ساعت درس تغیر یافت

4

حسابداری دولتی 1

 

حذف شد

5

آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

گروه 5

حذف شد و دانشجویان آن گروه در گروه های دیگر ادغام شدند

6

تربیت بدنی 1

گروه 3 –خانم ها

حذف شد

7

فارسی

گروه 2

حذف شد و دانشجویان در گروه های دیگر ادغام شدند

8

برنامه ریزی و توسعه

کد 4015222

حذف شد

9

آمار و احتمالات

کد 1707 (کاردانی کامپیوتر)

حذف شد

10

اصول سرپرستی

کد 8737 (کاردانی کامپیوتر)

حذف شد

11

ریاضی کاربردی

کد 1706 (کاردانی کامپیوتر)

حذف شد

12

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 

حذف شد

13

مبانی الکترونیک

کد 6005

حذف شد

14

حسابداری دولتی 1

 

حذف شد

15

حسابداری مالیاتی

 

حذف شد

16

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

گروه 2

حذف شد و با گروه 1 ادغام گردید

17

ارائه مطالب علمی و فنی

کد 458409 گروه فناوری اطلاعات

حذف شد

18

اقتصاد مهندسی

کد 458414 (گروه فناوری اطلاعات)

حذف شد

19

شبکه های کامپیوتری 2

 

حذف شد

20

فیزیک 2

کد 45207 و کد 458206

حذف شد

21

گرافیک کامپیوتری

کد 458302 (فناوری اطلاعات)

حذف شد و دانشجویان با گروه کامپیوتر ادغام شدند

22

مهندسی فناوری اطلاعات 1

 

حذف شد

23

ایستایی گروه 1

کد 95002

حذف شد و دانشجویان در گروه 2 ادغام شدند

24

شبکه های محلی کامپیوتری

 

حذف شد

25

کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری

 

حذف شد

26

مبانی الکترونیک

 

حذف شد

27

کارگاه مبانی الکترونیک

 

حذف شد

28

سرپرستی سازمان

 

حذف شد

29

زبان فنی

کد 1217

حذف شد

30

تحقیق در عملیات

کد 458308

حذف شد

31

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

کد 6296

حذف شد

32

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

 

حذف شد

33

کارگاه مصالح ساخت

 

حذف شد

34

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

کد 71407

حذف شد

35

مالیه عمومی

 

حذف شد

36

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

 

حذف شد

37

زبان فنی

کد 1217

حذف شد

38

تحقیق در عملیات

کد 458308

حذف شد

39

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

کد 6296

حذف شد

40

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

 

حذف شد

41

کارگاه مصالح و ساخت

 

حذف شد

42

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

کد 71407

حذف شد

43

حسابداری شرکت ها 2

کد 71304

حذف شد

 
۱۳۹۴/۱۲/۱۲      

عدم برگزاری کلاس آقای مرتضی زاده مورخ . . .

کلاس آقای مرتضی زاده مورخ 12/12/ 94 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

۱۳۹۴/۱۲/۱۰      

عدم برگزاری کلاس خانم مهندس علینقی پور مورخ . . .

کلاس خانم مهندس علینقی پور مورخ 11/12/94 تشکیل نخواهد شد .

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

۱۳۹۴/۱۲/۱۰      

قابل توجه دانشجویان عمران، برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (اطلاعیه 2)

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان عمران، برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

با توجه به آیین نامه، دانشجویان موظفند قوانین مربوط به پیش نیاز و هم نیاز دورس را رعایت نمایند.

1. دروسی که نمره قبولی در ان اخذ شده باشد درحالیکه درس پیش نیاز مربوطه گذرانده نشده باشد، درس مربوطه حذف آیین نامه ای خواهد شد.

2 دانشجویانی که دو درس هم نیاز را به صورت هم زمان اخذ نموده و درس هم نیاز را به هر دلیلی نگذرنده باشند درس اصلی آنان مشمول حذف ایین نامه ای خواهد شد.

لذا از کلیه دانشجویان فوق الذکر خواهشمندم در خصوص حذف آیین نامه ای درس خود به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند در غیراینصورت عواقب ناشی از حذف این درس در ترم های آتی یا در زمان فارغ التحصیلی به عهده شخص دانشجو می باشد.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۲/۹      

قابل توجه کلیه دانشجویان عمران، برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان عمران، برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

با توجه به تماس های تعدادی از دانشجویان فوق الذکر، پس از بررسی مشخص شد ایمیل های تعدادی از دانشجویان به قسمت های دیگر ارسال شده و به دست کارشناس مربوطه نرسیده است لذا انجام کارهای درخواستی آنان مقدور نبوده، بنابراین از کلیه دانشجویانی که تقاضای آنان اشتباها به ایمیل های دیگر ارسال گردیده می رساند که تا پایان ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه فرصت دارند تقاضای خود را مجدداً به ایمیل entekhabvahed94@gmailcomارسال نمایند تا بررسی گردد.

در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی بعهده کارشناس مربوطه نمی باشد.

 

کارشناس آموزش

۱۳۹۴/۱۲/۹      

قابل توجه تمامی دانشجویان ارشد

قابل توجه تمامی دانشجویان ارشد

هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک پرونده آموزشی خود اقدام نمایید در غیر این صورت وضعیت تحصیلی شما از حالت در حال تحصیل به بلاتکلیف تبدیل خواهد شد و عواقب آن به عهده شخص شما می باشد .

پرونده دانشجویان ذیل بررسی شد و وضعیت آنان به بلاتکلیف تغییر پیدا کرد دانشجویان ذیل می بایست حداکثر تا تاریخ 13/12/94 نسبت به رفع نقص مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند و تا اطلاع ثانوی حق شرکت در کلاس درس را نخواهند داشت .

1-     مونا غمناک چوکامی   رشته کامپیوتر

2-     مهرشاد صیاد گورابی   رشته کامپیوتر

3-     مهدیه صالحی       رشته کامپیوتر

4-     سید محمد رضا موسوی رشته کامپیوتر

5-     حکیمه روشنی رشته بیماری شناسی

6-      سحر صمدی رشته کامپیوتر  

7-     محمدنبی حاج محمدی رشته بیماری شناسی

8-     سبحان مرادی رشته معماری

9-     حمیدرضا هنرور یزدیان –رشته طراحی شهری

10-امیرحسین سام –رشته معماری

 

11-ساجده مشتاق رشته معماری 

۱۳۹۴/۱۲/۹      

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت پروژه و ساخت*معرفی استاد راهنما و مشاور

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت پروژه و ساخت

دانشجویان می توانند اساتید زیر را به عنوان اساتید راهنما انتخاب نمایند لازم به ذکر است در مورد انتخاب اساتید راهنما حتماً با با مدیر گروه هماهنگ نمایید .

اساتید راهنما

دکتر سید جلال خالقی

مدیر گروه رشته مدیریت ساخت

پرفسور گلابچی

دانشگاه تهران

دکتر طوسی

مدیر گروه رشته مدیریت ساخت

دکتر کتایون تقی زاده

دانشگاه تهران

دکتر حسینعلی پور

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حافظی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بمانیان

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

اساتید مشاور

دکتر سید جلال خالقی

مدیر گروه و عضو هیات علمی موسسه دیلمان

دکتر مرتضی صدیق

عضو هیات علمی موسسه دیلمان

مهندس شاهین چرختاب مقدم

عضو هیات علمی موسسه دیلمان

مهندس ابراهیم رشیدی فرد

عضو هیات علمی موسسه دیلمان

مهندس پرویزی

عضو هیات علمی موسسه دیلمان


۱۳۹۴/۱۲/۸      

دانشجویان ارشد کامپیوتر که پروپوزال آن ها در تاریخ 25/10/94 به تصویب رسیده است

دانشجویان ارشد کامپیوتر که پروپوزال آن ها در تاریخ 25/10/94 در شورای تحصیلات تکمیلی به تصویب رسیده است

عاطفه محمدی

زهرا عبدالهی

سامان صلواتی

سیده یلدا نقیب هاشمی

محمد محمدحسینی

 
۱۳۹۴/۱۲/۸      

*اطلاعیه مهم*قابل توجه تمامی دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی انتخاب واحد نموده اند

قابل توجه کلیه ی دانشجویان 

دانشجویانیکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 انتخاب واحد نموده اند و در کلاسهای درس شرکت نکرده اند و یا دانشجویانیکه در حذف و اضافه دروسی را اخذ نموده اند ، غیبت های آنان تا پایان حذف و اضافه براساس ماده17 محاسبه شده و درصورت تکرار ، غیبت آنان غیرموجه و نمره آن درس در پایان ترم صفر منظور خواهد شد.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۲/۸      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر