اتوماسیون آموزشی

تقویم

مهر ۱۳۹۷
۲۵
چهار شنبه
Wednesday, October 17, 2018

کیفیت اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به دانشجویان
اطلاع رسانی به دانشجویان را در موسسه چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ۱) بسیار خوب
  • ۲) خوب
  • ۳) متوسط
  • ۴) ضعیف
  • ۵) بسیار ضعیف

نظرسنجی جدید از دانشجویان مؤسسه

اطلاعیه های ثابت

لینک  آدرس صفحه خوابگاههای خودگردان دارای مجوز و تحت ضوابط دانشگاه گیلان

(واقع در استان گیلان)

http://guilan.ac.ir/student/khodgardan/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم پرداخت اقساط شهریه (pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------